Hvad er LegeKunst?

LegeKunst er et landsdækkende løft til 0-6 års-området. Vi bygger bro og skaber møder mellem børn, dagplejere, pædagoger, dagtilbudsledere, forskere, studerende, undervisere, kunstnere og kulturformidlere. Gennem nye, tætte fællesskaber skabes et forskningsbaseret erfaringsgrundlag for, hvordan vi på tværs af professioner kan arbejde sammen om at skabe den højest mulige kvalitet og inddragelse, når børn lokalt møder kunstnere, kulturinstitutioner og kulturformidlere i dagtilbud.

LegeKunst bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen og forsker i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske læreprocesser i hverdagen betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem. LegeKunst er samskabende praksis i et tæt samarbejde med pædagoguddannelsen og får således også indflydelse på kommende pædagogers hverdag.

LegeKunst giver et kompetenceløft til børnenes hverdagsvoksne gennem mødet med kunst og kultur i dagligdagen. Med aktionslæring som fælles metode og gennem forskning skabt sammen med praksis skubber vi til ’plejer’ og får nye idéer til vores pædagogiske praksis, hvor vi fremmer og skaber større kvalitet i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser.

LegeKunst er udviklet og ledes af Kulturprinsen i Viborg.

Følgende kommuner deltager allerede i LegeKunst – og der er flere på vej:
Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Ikast-Brande, København, Næstved, Skive, Thisted kommunalklynge, Thisted privatklynge, Vejle, Viborg kommunalklynge, Viborg privatklynge og Aarhus privatklynge.

Læs mere om parterne i LegeKunst nedenfor.

Information og Inspiration

Det sker i LegeKunst

Podcasts

For Forældre

Forskning i LegeKunst

Presserum

Parterne i projektet

PROJEKTEJER: KULTURPRINSEN
Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur, som skaber projekter, opbygger tværgående partnerskaber, netværk og fællesskaber i Danmark og udlandet. Kulturprinsen har base i Viborg.

Projektleder:
Tanja Phaff Louring
tjl@kulturprinsen.dk
26 89 14 15

KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE
Danmarks største professionshøjskole med 21 videregående uddannelser, der er rettet bl.a. mod sundheds-, dagtilbuds-, skole- og socialområdet.

LegeKunst Koordinator:
Mitte Marie Wagner, lektor
mmw@kp.dk

UCL ERHVERVSAKADEMI OG PROFESSIONSHØJSKOLE
UCL er en af de mest omfattende uddannelsesinstitutioner i Syddanmark med afdelinger i Odense, Vejle, Svendborg, Jelling og Fredericia.

LegeKunst Koordinator:
Martha Lagoni, lektor
mala@ucl.dk

VIA UNIVERSITY COLLEGE (Viborg)
Professionshøjskolen VIA dækker Midtjylland og uddanner inden for de pædagogiske, socialfaglige, sundhedsfaglige og teknisk-merkantile områder og deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter.

LegeKunst Koordinator:
Stine Del Pin Hamilton, lektor
stha@via.dk

DPU: DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE
DPU er et institut ved Aarhus Universitet og Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse.

Forskningskoordinator for LegeKunst:
Lars Geer Hammershøj, Ass. Prof. PhD, DPU
lgha@edu.au

PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON
Dækker hele Region Sjælland med uddannelser inden for pædagog-, social-, sundheds- og lærerfaglige områder.

LegeKunst Koordinator:
Thomas Thorsen, lektor
thth@pha.dk

UCN
Professionshøjskolen University College Nordjylland arbejder med uddannelse, forskning, udvikling og innovation inden for fire områder:
pædagogik, business, sundhed og teknologi.

LegeKunst Koordinator:
Felicia Bech Lillelund, lektor
lfm@ucn.dk

LegeKunst er støttet af:

Nordea-fonden
Nordea-fonden støtter projekter, som fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Viborg Kommune
Viborg Kommune arbejder fokuseret med børne- og ungekultur og understøtter såvel LegeKunst som Kulturprinsen.