Hvad er LegeKunst?

LegeKunst er et landsdækkende løft til 0-6 års-området. Vi bygger bro og skaber møder mellem børn, dagplejere, pædagoger, dagtilbudsledere, forskere, studerende, undervisere, kunstnere og kulturformidlere. Gennem nye, tætte fællesskaber skabes et forskningsbaseret erfaringsgrundlag for, hvordan vi på tværs af professioner kan arbejde sammen om at skabe den højest mulige kvalitet og inddragelse, når børn lokalt møder kunstnere, kulturinstitutioner og kulturformidlere i dagtilbud.

LegeKunst bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen og forsker i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske læreprocesser i hverdagen betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem. LegeKunst er samskabende praksis i et tæt samarbejde med pædagoguddannelsen og får således også indflydelse på kommende pædagogers hverdag.

LegeKunst giver et kompetenceløft til børnenes hverdagsvoksne gennem mødet med kunst og kultur i dagligdagen. Med aktionslæring som fælles metode og gennem forskning skabt sammen med praksis skubber vi til ’plejer’ og får nye idéer til vores pædagogiske praksis, hvor vi fremmer og skaber større kvalitet i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser.

LegeKunst udspringer og ledes af Kulturprinsen i Viborg.

Læs mere om parterne i LegeKunst her. 

Læs om projektets organisering, LegeKunst-styregruppen og den nationale følgegruppe for LegeKunst her. 

Projektperiode: 2019 – 2023

Følgende kommuner deltager allerede i LegeKunst – og der er flere på vej:

Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Fredericia, Frederikshavn, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Ikast-Brande, København, Næstved, Skive, Thisted kommunalklynge, Thisted privatklynge, Vejle, Viborg kommunalklynge, Viborg privatklynge og Aarhus privatklynge.

Derudover har LegeKunst og projektet KUNSTGØDNING i Region Nordjylland indgået et samarbejde: LegeKunstGødning. LegeKunstGødning er i 11 kommuner i Nordjylland (de stribede på Danmarkskortet herover). Læs mere om LegeKunstGødning her.

LegeKunst og Den pædagogiske læreplan:

Legen er nu lovfæstet som værdi i sig selv: Leg, dannelse og børneperspektiv er blevet centrale hverdagsbegreber.

LegeKunst udvikler ny viden og praksiserfaringer til arbejdet med Den pædagogiske læreplan gennem kunst- og kulturaktiviteter, samt aktionslæring og forskning.

LegeKunst fokuserer på følgende kernebegreber:

Leg, dannelse, kunst, kultur, samskabelse og æstetiske processer.

Klik på de enkelte kernebegreber-ikoner i illustrationen til højre for at læse mere om de enkelte kernebegreber.

Vil du se en oversigt med alle kernebegreber samlet på én side, klik her. 

LegeKunst pixibog

LegeKunst flyer

Det sker i LegeKunst

Podcasts

For forældre

LegeKunst-modeller 1-6

Forskning i LegeKunst

LegeKunst-videoer

Presserum