Podcasts i LegeKunst

Lyt dig klogere på leg, dannelse, kunst og kultur i børns hverdag i en række inspirerende podcasts. Involverede aktører fortæller om deres perspektiver og erfaringer med LegeKunst.

“Du ender med at snappe et helt andet sted hen, end du troede, at du snippede” – Rundbordssamtale: Kick-off på LegeKunst i Skive Kommune

I dette afsnit kan du høre Rikke Markussen Jensen (Pædagog i Daginstitutionen Lærkereden) og Charlotte Hove Pedersen (LegeKunst-vejleder og -tovholder samt udviklingskonsulent i Skive Kommune.) fortælle LegeKunst-projektleder Tanja Phaff Louring om, hvilke undringer LegeKunst har sat i gang i Lærkereden, og hvad projektets SNIP-, SNAP- og SNUDE-fortællinger egentlig er for en størrelse.

Podcasten er optaget i forbindelse med Skive Kommunes Kick-off på LegeKunst.

“Vi skal huske at gå ad stier, som vi ikke har trådt endnu” – Rundbordsdiskussion: Ikast-Brande kommunes kick-off på LegeKunst

I dette afsnit kan du høre fire LegeKunst-aktører fra Ikast-Brande kommune diskutere, hvad deres forventninger til LegeKunst er og hvad de glæder sig til at komme i gang med i arbejdet med LegeKunst.

I rundbordsdiskussionen deltager Michael Nygaard Sander (LegeKunst-koordinator og adjunkt ved pædagoguddannelsen i Ikast), Merete Villsen (dagtilbudschef i Ikast-Brande kommune), Stig Skovbo (leder for dagtilbuddet Bording Børneby) og Marie Hultberg (LegeKunst-vejleder og tovholder og udviklingskonsulent hos Ikast-Brande kommune)

“Jeg var altid klædt ud som barn!” – Lektor Henriette Blomgren fortæller om vigtigheden af æstetiske processer i dagtilbud, begrebet legelommer og aktionsforskning som metode.

I LegeKunsts allerførste podcast kan du høre LegeKunst-forskningskoordinator Lars Geer Hammershøj interviewe lektor i æstetik og dagtilbudspædagogik Henriette Blomgren om hendes ph.d.-afhandling Æstetiske processer i daginstitutionen – aktionsforskningsinspireret projekt, hvor pædagoger og kunstnere samarbejder, begrebet legelommer, aktionsforskning som metode og hendes egne æstetiske erfaringer som barn.