Podcasts i LegeKunst

Lyt dig klogere på leg, dannelse, kunst og kultur i børns hverdag i en række inspirerende podcasts. Involverede aktører fortæller om deres perspektiver og erfaringer med LegeKunst.

“Om at finde modet til at lege med som voksen” – Yasmin Elvira Steenholdt i samtale med Lars Geer Hammershøj og Morten Henriksen om, hvad der sker, når de voksne finder modet i LegeKunst og om det magiske i at følge barnets spor

” Det, vi skal turde, er at finde modet til at være lige der, hvor vi ikke ved, hvad der skal ske” – Yasmin Elvira Steenholdt

Lyt med, når sanger og lege-agent Yasmin Elvira Steenholdt (kunstner i LegeKunst) i samtale med LegeKunst-forskningskoordinator Lars Geer Hammershøj (ph.d. og lektor v. DPU, Aarhus Universitet) og LegeKunst-forsker Morten Henriksen (lektor v. pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole) dykker ned i, hvad der sker, når de voksne finder modet til at lege med, og om det magiske i at følge barnets spor og lade selve processen blive målet.

Samtalen er optaget i forlængelse af et LegeKunst-forløb, som foregik i Børnehuset Rosenkilden i Helsingør tilbage i starten af 2020.

“Leg og dannelse i LegeKunst” – LegeKunst-forskningskoordinator, ph.d. og lektor Lars Geer Hammershøj (v. DPU, Aarhus Universitet) fortæller om dannelsesbegrebet, legens betydning for børns dannelsesprocesser og forskningssporet i LegeKunst

I dette afsnit kan du lytte med, når Lars Geer Hammershøj (LegeKunst-forskningskoordinator, ph.d. og lektor v. DPU, Aarhus Universitet) i samtale med Morten Henriksen (lektor v. pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole) blandt andet stiller skarpt på, hvad dannelse egentlig er for en størrelse, hvorfor legen er central for børns dannelsesprocesser, og hvad der er spændende ved at skulle forske i et projekt som LegeKunst.

Podcasten er optaget tilbage i oktober 2019 i forbindelse med opstarten af LegeKunst og giver derfor et indblik i de indledende tanker og overvejelser omkring LegeKunsts forskningsspor.

“Du ender med at snappe et helt andet sted hen, end du troede, at du snippede” – Rundbordssamtale: Kick-off på LegeKunst i Skive Kommune

I dette afsnit kan du høre Rikke Markussen Jensen (Pædagog i Daginstitutionen Lærkereden) og Charlotte Hove Pedersen (LegeKunst-vejleder og -tovholder samt udviklingskonsulent i Skive Kommune) fortælle LegeKunst-projektleder Tanja Phaff Louring om, hvilke undringer LegeKunst har sat i gang i Lærkereden, og hvad projektets SNIP-, SNAP- og SNUDE-fortællinger egentlig er for en størrelse.

Podcasten er optaget i forbindelse med Skive Kommunes Kick-off på LegeKunst.

“Vi skal huske at gå ad stier, som vi ikke har trådt endnu” – Rundbordsdiskussion: Ikast-Brande kommunes kick-off på LegeKunst

I dette afsnit kan du høre fire LegeKunst-aktører fra Ikast-Brande kommune diskutere, hvad deres forventninger til LegeKunst er og hvad de glæder sig til at komme i gang med i arbejdet med LegeKunst.

I rundbordsdiskussionen deltager Michael Nygaard Sander (LegeKunst-koordinator og adjunkt ved pædagoguddannelsen i Ikast), Merete Villsen (dagtilbudschef i Ikast-Brande kommune), Stig Skovbo (leder for dagtilbuddet Bording Børneby) og Marie Hultberg (LegeKunst-vejleder og tovholder og udviklingskonsulent hos Ikast-Brande kommune)

“Jeg var altid klædt ud som barn!” – Lektor Henriette Blomgren fortæller om vigtigheden af æstetiske processer i dagtilbud, begrebet legelommer og aktionsforskning som metode.

I LegeKunsts allerførste podcast kan du høre LegeKunst-forskningskoordinator Lars Geer Hammershøj interviewe lektor i æstetik og dagtilbudspædagogik Henriette Blomgren om hendes ph.d.-afhandling Æstetiske processer i daginstitutionen – aktionsforskningsinspireret projekt, hvor pædagoger og kunstnere samarbejder, begrebet legelommer, aktionsforskning som metode og hendes egne æstetiske erfaringer som barn.