Aktionslæring gør os klogere på praksis

Aktionslæring skaber rum for undren og åbner for nye praksisfællesskaber, der ændrer traditionelle tema- eller produktrettede kunst- og kulturforløb til nye eksperimenterende arbejdsmetoder i børnenes hverdag.

Vi har valgt aktionslæring som den gennemgående metode for udvikling af praksis i LegeKunst. Aktionslæring handler om at være nysgerrig, undrende, observerende og reflekterende i egen praksis og herudfra lære af egne processer og erfaringer. Metoden understøtter professionsudvikling og kompetenceløft hos alle de involverede parter og sikrer et fælles sprog på tværs af fagligheder.

LegeKunst handler også om at skabe en fælles fortrolighed med det kunstneriske materiale ved at give sig hen til de undersøgende processer. Det har tidligere været en øjenåbner for mange, hvordan leg og æstetiske processer hænger sammen, og at det er i orden, at man ikke altid ved, hvor aktiviteterne fører hen.

I LegeKunst er ét af vores motto’er: Vi udvikler praksis i praksis. Vi har ingen facitlister, og ingen ved med sikkerhed, hvor vi ender. For LegeKunst er det, der sker i det enkelte dagtilbud i mødet mellem børn, pædagoger og kunstnere. Og hvert enkelt forløb er unikt.

Aktionslæring i
LegeKunst

LegeKunst Håndbog

Dokumentation

Fortællinger fra praksis