Aktionslæring gør os klogere på praksis

Aktionslæring skaber rum for undren og åbner for nye praksisfællesskaber, der ændrer traditionelle tema- eller produktrettede kunst- og kulturforløb til nye eksperimenterende arbejdsmetoder i børnenes hverdag.

Vi har valgt aktionslæring som den gennemgående metode for udvikling af praksis i LegeKunst. Aktionslæring handler om at være nysgerrig, undrende, observerende og reflekterende i egen praksis og herudfra lære af egne processer og erfaringer. Metoden understøtter professionsudvikling og kompetenceløft hos alle de involverede parter og sikrer et fælles sprog på tværs af fagligheder.

LegeKunst handler også om at skabe en fælles fortrolighed med det kunstneriske materiale ved at give sig hen til de undersøgende processer. Det har tidligere været en øjenåbner for mange, hvordan leg og æstetiske processer hænger sammen, og at det er i orden, at man ikke altid ved, hvor aktiviteterne fører hen.

I LegeKunst er ét af vores motto’er: Vi udvikler praksis i praksis. Vi har ingen facitlister, og ingen ved med sikkerhed, hvor vi ender. For LegeKunst er det, der sker i det enkelte dagtilbud i mødet mellem børn, pædagoger og kunstnere. Og hvert enkelt forløb er unikt.

Se video om hvordan du kan arbejde med LegeKunst-modellen for aktionslæring

Om aktionslæring i LegeKunst

Det enkelte dagtilbud arbejder med mindst en af de LegeKunst modeller, som du kan læse mere om nedenfor. Arbejdet med aktionslæringen understøttes af de kommunale LegeKunst-vejledere, der får sparring til processerne fra de regionale LegeKunst-koordinatorer, som alle er tilknyttet en pædagoguddannelse.

I LegeKunst tager vi udgangspunkt i aktionslæringen ud fra følgende fem trin i processen:

TRIN 1: UNDRING
I undersøger egen praksis med henblik på at opdage noget, der vækker undren og nysgerrighed, noget I gerne vil udforske.

TRIN 2: PLANLÆGNING
Aktionslæringsgruppen tilrettelægger et forløb med udgangspunkt i det, I har valgt at udforske, den udfordring I gerne vil adressere. I udarbejder en procesplan, hvori der indgår aftaler om hvem der sørger for logbogsføring, dokumentations- og refleksionsform.

TRIN 3: AKTION
I udfører aktiviteter med børnene, med fælles fokus på det, der skal udforskes og adresseres.

TRIN 4: OBSERVATION OG DOKUMENTATION
Undervejs noterer I hver især, hvad der sker og observerer, hvordan de valgte aktiviteter påvirker det, I ønsker at udforske/adressere samt sørger for at få dokumenteret jeres observationer gennem logbogsnotater, praksisfortællinger, fotos og video.

TRIN 5: REFLEKSION
I aktionslæringsgruppen deler I viden med de øvrige involverede med udgangspunkt i de dokumenterede observationer. Herudfra opstår der er ny undren, som kalder på ny planlægnig og nye aktiviteter…og en ny aktionslæringsproces er sat i gang…

I LegeKunst Proceshåndbogen kan du læse mere om aktionslæringsforløb i LegeKunst, og du kan desuden bruge bogen som redskab til jeres forløb.

LegeKunst-modeller 1-6

LegeKunst-aktionslæringsmodel
med kernebegreber

LegeKunst-aktionslæringsmodel
spiral

Dokumentation

LegeKunst proceshåndbog

Powerpoint om aktionslæringsforløbet
i LegeKunst (model 5)

Fortællinger fra praksis