Vi arbejder på at opdatere undersiderne til dig:
Her vil du snart kunne læse forsknings- og formidlingspublikationer fra LegeKunst samt andre inspirerende skrifter, der omhandler leg, dannelse, kunst og kultur.

Forskningspublikationer

Formidlingspublikationer

Øvrig pressedækning

Podcasts

Pixibog

Proceshåndbog

Øvrig inspiration