LegeKunst bog

Syv forskningsprojekter har fulgt Kulturprinsens nationale projekt LegeKunst. Et af resultaterne heraf er den nyligt udgivne grundbog til pædagoguddannelsen om LegeKunst-pædagogik. Bogen hedder “Legekunst – leg, dannelse, kunst og kultur i dagtilbud” og er redigeret af forskningskoordinator Lars Geer Hammershøj.

At fremme børns leg og dannelse er en central opgave for pædagoger i dagtilbud. LegeKunst-bogen beskriver hvordan det kan gribes an, og hvordan man skaber læringsmiljøer, der understøtter disse processer.
I bogen undersøges, hvordan børns møde med kunst og kultur kan være med til at fremme leg og dannelse, og er en god inspirationskilde til alle der arbejder med børn.

Bogens første del dykker ned i kernebegreberne i LegeKunst, og bogens anden del tager udgangspunkt i konkrete LegeKunst-forløb i medvirkende dagtilbud.

Bogen er udgivet af Samfundslitteratur og kan bl.a. købes her