PROJEKTEJER: KULTURPRINSEN
Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur, som skaber projekter, opbygger tværgående partnerskaber, netværk og fællesskaber i Danmark og udlandet. Kulturprinsen har base i Viborg.

Projektleder:
Camilla Høg
choe@kulturprinsen.dk
26 89 14 15

KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE
Danmarks største professionshøjskole med 21 videregående uddannelser, der er rettet bl.a. mod sundheds-, dagtilbuds-, skole- og socialområdet.

LegeKunst Koordinator:
Mitte Marie Wagner, lektor
mmw@kp.dk

UCL ERHVERVSAKADEMI OG PROFESSIONSHØJSKOLE
UCL er en af de mest omfattende uddannelsesinstitutioner i Syddanmark med afdelinger i Odense, Vejle, Svendborg, Jelling og Fredericia.

LegeKunst Koordinator:
Hjørdis Brandrup Kortbek
hbko@ucl.dk

VIA UNIVERSITY COLLEGE (Viborg)
Professionshøjskolen VIA dækker Midtjylland og uddanner inden for de pædagogiske, socialfaglige, sundhedsfaglige og teknisk-merkantile områder og deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter.

LegeKunst Koordinator:
Stine Del Pin Hamilton, lektor
stha@via.dk

DPU: DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE
DPU er et institut ved Aarhus Universitet og Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse.

Forskningskoordinator for LegeKunst:
Lars Geer Hammershøj, Ass. Prof. PhD, DPU
lgha@edu.au.dk

PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON
Dækker hele Region Sjælland med uddannelser inden for pædagog-, social-, sundheds- og lærerfaglige områder.

LegeKunst Koordinator:
Thomas Thorsen, lektor
thth@pha.dk

UCN
Professionshøjskolen University College Nordjylland
UCN arbejder med uddannelse, forskning, udvikling og innovation inden for fire områder:
pædagogik, business, sundhed og teknologi.

LegeKunst Koordinator:
Felicia Bech Lillelund, lektor
lfm@ucn.dk

LegeKunst er støttet af:

Nordea-fonden
Nordea-fonden støtter projekter, som fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Viborg Kommune
Viborg Kommune arbejder fokuseret med børne- og ungekultur og understøtter såvel LegeKunst som Kulturprinsen.