Hvad er LegeKunst?

LegeKunst er et landsdækkende løft til 0-6 års-området. Vi bygger bro og skaber møder mellem børn, dagplejere, pædagoger, dagtilbudsledere, forskere, studerende, undervisere, kunstnere og kulturformidlere.

LegeKunst bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen og forsker i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske læreprocesser i hverdagen betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem.

LegeKunst er samskabende praksis i et tæt samarbejde med pædagoguddannelsen og får således også indflydelse på kommende pædagogers hverdag.

Velkommen til LegeKunst hjemmesiden!

Her kan du gå ombord i masser af LegeKunst-stof og podcasts: til praksis, til eftertanke og til udforskning. I samskabelsens ånd er hjemmesiden ikke fiks og færdig. En del elementer er under udvikling og bliver løbende fornyet. Der vil helt sikkert være ting, som du synes, der mangler – så vi hører gerne fra dig, hvis du har gode ideer eller ønsker. Du kan kontakte LegeKunst her.

Kernebegreber i LegeKunst

Leg, kunst og kreativitet er en vej til gode børneliv. I LegeKunst arbejder vi for mere leg, kunst og kreativitet i børns hverdag, fordi det fremmer børns dannelse, fællesskab og trivsel.

Gennem tætte samarbejder med pædagoguddannelserne, pædagoger og kunstnere i hele landet skaber vi ny pædagogisk praksis, hvor vi fremmer og skaber større kvalitet i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser.

Vi fokuserer i LegeKunst på kernebegreberne:

  • Leg
  • Dannelse
  • Kunst
  • Kultur
  • Æstetiske processer
  • Samskabelse

Klik på ikonerne for at læse mere om de enkelte kernebegreber.