LegeKunst i Corona-tiden

I LegeKunst er vi naturligvis stærkt berørt af hele Corona-situationen. Dagligdagen i dagtilbuddene er desværre helt forandret for tiden, og derfor er alle LegeKunst-aktiviteter i dagtilbud sat på pause i første omgang til og med den 08. juni 2020. 
Læs mere her. 

Hvad er LegeKunst?

LegeKunst er et landsdækkende løft til 0-6 års-området. Vi bygger bro og skaber møder mellem børn, dagplejere, pædagoger, dagtilbudsledere, forskere, studerende, undervisere, kunstnere og kulturformidlere.

LegeKunst bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen og forsker i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske læreprocesser i hverdagen betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem.

LegeKunst er samskabende praksis i et tæt samarbejde med pædagoguddannelsen og får således også indflydelse på kommende pædagogers hverdag.

Kernebegreber i LegeKunst

Leg, kunst og kreativitet er en vej til gode børneliv. I LegeKunst arbejder vi for mere leg, kunst og kreativitet i børns hverdag, fordi det fremmer børns dannelse, fællesskab og trivsel.

Gennem tætte samarbejder med pædagoguddannelserne, pædagoger og kunstnere i hele landet skaber vi ny pædagogisk praksis, hvor vi fremmer og skaber større kvalitet i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser.

Vi fokuserer i LegeKunst på kernebegreberne:

  • Leg
  • Dannelse
  • Kunst
  • Kultur
  • Æstetiske processer
  • Samskabelse

Klik på ikonerne i illustrationen til højre for at læse mere om de enkelte kernebegreber.