Forskningsartikler2022-01-04T16:24:06+02:00

Forskningsartikler og -publikationer

På denne side kan du se og læse de forskningsartikler og andre publikationer, som er blevet skrevet i forbindelse med LegeKunst.

Siden opdateres løbende som publikationer udgives.

Når musikalske fællesskaber sætter spor i den pædagogiske hverdag i dagtilbud

Af Thomas Thorsen

Dato: december 2021

Type: Forskningsartikel

Udgiver: Danish Musicology Online

Denne artikel undersøger, hvordan sang og musikaktiviteter kan være en fællesskabsfremmende kraft i dagtilbudsbørns hverdag. Artiklens empiri stammer fra det nationale forsknings- og udviklingsprojekt LegeKunst, der udforsker, hvordan kunst, kultur og æstetiske processer kan sætte aftryk hos børn og voksne i institutionerne. I LegeKunst er musik ét af flere kunstneriske formsprog, som bliver sat i spil i den institutionelle hverdag, og i denne artikel belyses sang og musiks rolle, når der i pædagogisk praksis arbejdes tværæstetisk.

 
Læs artiklen her

Kunsten at skabe uddannelse fuld af mening og dialog – et studie af uddannelse i og med kunst og æstetik

Af Lise My Engrob AdamsenAstrid Kidde Larsen NørgaardMichael Nygaard Sander

Dato: 21.9.2019

Type: Forskningsartikel

Udgiver: Dansk Pædagogisk Tidsskrift

Med fokus på studerendes oplevelser i samskabte uddannelsesprocesser, giver denne artikel indsigt i, hvordan undervisning og oplevelser i og med kunst og æstetik kan bidrage til meningsfuld (ud-)dannelse. Empiri fra 2 kvalitative studier fra børnekulturprojektet Legekunst er udgangspunkt for analysen, som viser, at samskabt uddannelse kan befordre studerendes oplevelse af meningsfuldhed i uddannelsen, når erfarne fagprofessionelle går i dialog med dem om æstetik, kunst og didaktiske processer. 

 
Læs artiklen her
Go to Top