Forskning i LegeKunst

Forskning er en vigtig del af LegeKunst. For både gennem praksis i hverdagen og forskning bliver vi klogere på børn og deres hverdag i dagtilbud. Forskere fra pædagoguddannelser i hele landet er derfor en vigtig og aktiv del af LegeKunst. Vi vil bl.a. undersøge, hvordan kunst og kultur kan skabe kvalitet og fremme leg, dannelse og nye fællesskaber hos børn i dagtilbud. Vi kigger også på, hvordan pædagoger kan understøtte børns leg og være med til at skabe eksperimenterende legemiljøer.

Forskningen er tæt på praksis. Forskerne deltager i forløbene sammen med pædagoger, pædagogstuderende, kunstnere og børn, og sammen de skaber viden om, hvordan mødet med kunst og kultur fremmer børns leg og dannelse. Vi udvikler et fælles sprog, som vi kan bruge, når vi reflekterer over og taler om den pædagogiske praksis i forhold til børns leg og dannelse gennem kunst og kultur.

Forskningsprojekter i LegeKunst

Der er i alt syv forskningsprojekter, som er koordineret af Lars Geer Hammershøj, lege- og dannelsesforsker v. DPU, Aarhus Universitet. Du kan læse om forskningsprojekterne herunder og se en kort video præsentation af tankerne bag hvert projekt her.

Leg og dannelse som affektive processer – Forskningsprojekt v. Lars Geer Hammershøj, DPU, Aarhus Universitet

Projektet undersøger, hvordan børns leg og dannelse i dagtilbud kan forstås som affektive processer, hvilket antages at komme tydeligt til udtryk i børns møde med kunst og kultur. Hensigten med projektet er at udvikle begreber og et sprog, der gør det muligt for praktikere at identificere, fremme og evaluere børns lege- og dannelsesprocesser.

Inspiration til børns fantasilege – Ph.d.-projekt v. Johan Bundgaard Nielsen, DPU, Aarhus Universitet

Projektet undersøger, hvordan praksisforløbene og de forskellige Legekunst-modeller kan være katalysator til inspiration for og udvikling af børns fantasilege. Hensigten med projektet er at identificere effekterne af vokseninitierede forløb og bidrage til forståelsen af, hvordan pædagoger påvirker børns kreative og fantasifulde lege.

Pædagogens rolle i børns møde med kunst og kultur – Aktionsforskningsprojekt v. Morten Henriksen, Jane Hooge, Alette Raft Rasmussen og Dorte Vanghøj (Københavns Professionshøjskole)

Projektet undersøger, hvordan pædagogers forståelse af, rolle i og sprog om børns legende og kreative processer udvikles gennem mødet mellem kunstnere, kulturinstitutioner og børn i dagtilbud. Hensigten med projektet er at afklare, hvordan pædagoger kan gives mod og kompetencer til at inddrage kunsten i det pædagogiske arbejde, samt hvordan børns leg og dannelse fremmes gennem mødet med kunst og kultur i pædagogisk regi.

Kunsten at integrere LegeKunst i den styrkede pædagogiske læreplan – v. Merete Sørensen, Thomas Thorsen og Martin Hoffmann (Professionshøjskolen Absalon)

Projektet undersøger, hvilken betydning børns møde med kunst og kultur har for de deltagende børns oplevelse, dannelse og læring. Hensigten er at afklare, hvordan kvaliteten af den oplevelsesmæssige værdi og den lærings- og dannelsesmæssig betydning af disse kunstmøder kan vurderes og dokumenteres både ud fra pædagogernes, børnenes og kunstnerens perspektiv.

Leg, historiebevidsthed og dannelse: Børnehavebørns legende praksisser i kunst- og kulturformidling –
Aktionsforskningsprojekt v. Helle Hovgaard Jørgensen, Hjørdis Brandrup Kortbek, Ane Refshauge Høyrup, Lene Knudsen, Mona Pagaard og delvist Peter Yding Brunbech (University College Lillebælt).

Projektet undersøger, hvordan leg gøres i mødet med kunstnerisk praksis, når børnehavebørn leger inden for tematiserede historiske perioder og narrativer. Hensigten med projektet er således at skabe ny viden om forholdet mellem børns leg, dannelse og historiebevidsthed med henblik på at styrke forholdet mellem leg, kultur og dannelse i kreative processer, som gør det muligt at forstå sig selv og verden på en ny måde.

Eksperimenterende og samskabende LegeKunst-miljøer – Aktionsforskningsprojekt v. Astrid Kidde Larsen Nørgaard, Henriette Blomgren, Michael Blume, Michael Nygaard Sander, Lise My Engrob Adamsen, Lotte Plesner Kristensen  og Daniel Buch. (VIA University College).

Projektet undersøger æstetisk, eksperimenterende og legende virksomhed i samspil mellem børn, kunstner og pædagoger. Samarbejdet mellem pædagogstuderende, pædagoger, kunstnere og personale i kulturinstitutioner, undersøges ud fra et samskabelseskontinuum med varierende grader af involvering og forandringspotentiale. Hensigten med projektet er at afklare, på hvilken måde eksperimentelle rammer kan skabe et legemiljø, der kan inspirere børnene til at være undersøgende, opfindsomme og skabende.

Fællesskab ved æstetiske processer i dagtilbud – Ph.d.-projekt v. Hanne Kusk (Professionshøjskolen UCN & Aarhus Universitet)

Projektet undersøger, hvordan æstetiske samskabelsesprocesser mellem børn, pædagoger og kunstnere kan udvikle fællesskaber med plads til leg, eksperimenter og dannelse. Hensigten med projektet er at afklare de æstetiske processers potentialer for at skabe forandring, engagement og fællesskab, herunder afklare Legekunst-fællesskabernes mulighed for at skabe oplevelser, samhørighed og mangfoldighed.