Velkommen i LegeKunst-biografen!

LegeKunst-paneldebat fra Kulturmødet Mors 2020

LegeKunst-dage 2019: en inspirationsvideo

LegeKunst-dage 2019: deltagernes refleksioner

LegeKunst-forskerteamet i Region Syd deler deres allerførste tanker om historiedannelse i LegeKunst

Om aktionslæring i LegeKunst med centerchef ved Kulturprinsen, Ulla Voss Gjesing

Reportage om LegeKunst-forløb fra Børnehuset Søbæk i Espergærde på TV2 Lorry