Fortællinger fra praksis

Fortællinger fra praksis er en bærende fortælleform, som også bruges som dokumentation i LegeKunst. Fortællinger fra praksis om centrale og udvalgte episoder eller udsnit fra dagligdagen i dagtilbuddet kan være med til at gøre os klogere på praksis. Vi kan gennem fortællinger bedre dele, forstå, relatere til, formidle, udvikle og dokumentere såvel små hverdagssituationer, som de små glimt de er, eller som dele af den større fortælling.

At arbejde med fortællinger som pædagogisk ramme har vi valgt som en betydningsfuld måde at reflektere over egen praksis på og i denne sammenhæng få fokus på, hvordan de kunstneriske aktiviteter påvirker børnene og dagligdagen. Fortællingerne tager udgangspunkt i jeres egen hverdag og er skrevet eller fortalt i jeres hverdagssprog.

På denne side vil du snart kunne finde en masse fortællinger fra institutionernes dagligdag.