Om dokumentation i LegeKunst

Evaluering og dokumentation skaber ny viden, der bidrager til at udvikle kvaliteten af det pædagogi­ske miljø i det enkelte dagtilbud. Det skaber de bedste betingelser for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse – og leg!

Det er derfor vigtigt, at pædago­gisk personale og ledelse udvikler en løbende, fagligt selvkri­tisk og reflekteret tilgang til den pædagogiske praksis. Sådan kan I blive klogere på, om miljøet og de valgte tiltag giver det udbytte for børnene, I ønsker.

I LegeKunst arbejder vi med flere forskellige metoder til evaluering og dokumentation:

  • Aktionslæring
  • Praksisfortællinger
  • Logbog

Er du del af LegeKunst og vil gerne se en vejledning til din institutions dokumentation af jeres LegeKunst-forløb, så klik her.