Institutionens dokumentation af LegeKunst forløbet: undringer, refleksioner og fortællinger

I LegeKunst har vi valgt fortællinger som pædagogisk ramme, hvor vi på en betydningsfuld måde reflekterer over egen praksis med fokus på, hvordan de kunstneriske aktiviteter påvirker børnene og dagligdagen. Praksisfortællingerne tager udgangspunkt i jeres egen hverdag og er skrevet eller fortalt i jeres hverdagssprog.

Hver aktionslæringsgruppe kommer til at arbejde med fire fortællinger:
# 0 SNIP-fortælling
# 2 SNAP-fortælling
# 3 SNUDE-fortælling
# 4 SÅ ER DEN HISTORIE UDE-fortælling

Se en udførlig beskrivelse af trin-for-trin i dokumentationsprocessen samt forklaringer på de forskellige begreber i LegeKunst-håndbogen. Klik her

Jeres digitale dokumentations-værktøj: Microsoft Teams

Dokumentationen af jeres forløb skal være nemt tilgængeligt og brugervenlig for hele aktionslæringsgruppen. I LegeKunst har vi derfor valgt at bruge Microsoft Teams, som er et digitalt samarbejdsværktøj, hvor I kan oprette en lukket aktionslæringsgruppe for jeres institution.

Inden for jeres team kan I samle jeres dokumenter og samtaler på ét sted og dermed skabe et overskueligt og produktivt samarbejdsrum.

Snart vil du her på siden kunne finde mere information samt en guide til hvordan I bruger Microsoft Teams i forbindelse med dokumentation af jeres forløb.