Institutionens dokumentation af LegeKunst forløbet: undringer, refleksioner og fortællinger

I LegeKunst har vi valgt fortællinger som pædagogisk ramme, hvor vi på en betydningsfuld måde reflekterer over egen praksis med fokus på, hvordan de kunstneriske aktiviteter påvirker børnene og dagligdagen. Praksisfortællingerne tager udgangspunkt i jeres egen hverdag og er skrevet eller fortalt i jeres hverdagssprog.

Hver aktionslæringsgruppe kommer til at arbejde med fire fortællinger:
# 0 SNIP-fortælling
# 1 SNAP-fortælling
# 2 SNUDE-fortælling
# 3 SÅ ER DEN HISTORIE UDE-fortælling

Se en udførlig beskrivelse af trin-for-trin i dokumentationsprocessen samt forklaringer på de forskellige begreber i LegeKunst-proceshåndbogen. Klik her

Jeres digitale dokumentations-værktøj til LegeKunst-forløbet: Microsoft Teams

Dokumentationen af jeres forløb skal være nemt tilgængeligt og brugervenlig for hele aktionslæringsgruppen. I LegeKunst har vi derfor valgt at bruge Microsoft Teams, som er et digitalt samarbejdsværktøj, hvor I kan oprette en lukket intern gruppe for jeres dagtilbud.

I jeres LegeKunst-team kan I samle jeres dokumenter og samtaler på ét sted og dermed skabe et overskueligt og produktivt samarbejdsrum.

Det er LegeKunst-Vejlederen, der sørger for, at alle LegeKunst-forløb i din kommune får deres eget LegeKunst-team. Herefter er det dagtilbudslederens / dagplejekonsulentens ansvar at invitere medlemmer ind i teamet og at dokumentationen bliver gemt.

I PDF-guiden nedenfor får du en udførlig vejledning til brug af Microsoft Teams i LegeKunst-regi.

PDF Guide til samling af
dokumentation i Microsoft Teams

Denne guide henvender sig til
LegeKunst-Vejlederen og
daginstitutionslederen / dagplejekonsulenten

LegeKunst
Team-ikon

Her kan du downloade et team-billede
til dit LegeKunst-team
i Microsoft Teams