Modeller i LegeKunst

Kernen i LegeKunst er børnenes møde med kunst, kulturarv og æstetiske processer i dapleje, vuggestue og børnehave. Børnene vil møde kunstnere og kulturformidlere fra institutioner, der sætter samskabelse, sansning og oplevelse i centrum.

Den enkelte kommune vælger selv mellem seks LegeKunst-modeller, som du kan læse mere om nedenfor.

MODEL 1
LEGEKUNST MAKKER

Børnehavebørn møder skolebørn til fælles aktiviteter ført an af skolebørnene sammen med kunstner, lærer og pædagoger.

MODEL 2
LEGEKUNST SOMMERFUGL

Kunstfaglig inspiration til pædagogens eget arbejde med børnene før, under og efter en kunst- eller kulturoplevelse på museum, til teaterforestilling, koncert, mm.

MODEL 3
LEGEKUNST MAGI

Dagplejeren inspireres af kunstner til selv at skabe magiske legerum med former, farver og fortælling i legestuen og i hjemmet sammen med de yngste.

MODEL 4
LEGEKUNST PARTNERSKAB

Dagtilbud og lokale kulturinstitutioner lærer af hinanden i partnerskabsforløb. Dørene åbnes for samskabelse mellem de yngste, deres pædagoger og kulturformidlere.

MODEL 5
LEGEKUNST IND I HVERDAGEN

3 – 5 måneders forløb i dagtilbud, hvor lokale kunstnerne indgår i dagligdagen sammen med børnene og deres hverdagsvoksne.

MODEL 6
LEGEKUNST ØVRIGE

Modellen, der med udgangspunkt i aktionslæring bygger videre på og tilpasses specifikke behov og erfaringer i den enkelte kommune.