Modeller i LegeKunst

Kernen i LegeKunst er børnenes møde med kunst, kulturarv og æstetiske processer i dapleje, vuggestue og børnehave. Børnene vil møde kunstnere og kulturformidlere fra institutioner, der sætter samskabelse, sansning og oplevelse i centrum.

Den enkelte kommune vælger selv mellem seks LegeKunst-modeller, som du kan læse mere om nedenfor.

MODEL 1: LEGEKUNST MAKKER

Børnehavebørn møder skolebørn gennem fælles kunst- og kulturaktiviteter ført an af skolebørnene – i samarbejde med kunstner, lærer og pædagoger.

MODEL 2: LEGEKUNST SOMMERFUGL

Kunstfaglig inspiration til pædagogens eget arbejde med børnene før, under og efter en kunst- eller kulturoplevelse: teaterforestilling, koncert, museumsbesøg, biograftur.

MODEL 3: LEGEKUNST MAGI

Dagplejeren, der ud fra kunstnerisk inspiration selv skaber magiske legerum med former, farver og fortællinger i hjemmet eller i legestuen sammen med de yngste børn.

MODEL 4: LEGEKUNST PARTNERSKAB

Dagtilbud og lokale kulturinstitutioner arbejder sammen i længerevarende partnerskabs-forløb, dørene åbnes for samskabelse mellem de yngste, deres pædagoger og kulturformidleren.

MODEL 5: LEGEKUNST IND I HVERDAGEN

Længerevarende forløb i dagtilbud, hvor kunstnerne eller kulturinstitutioner indgår i hverdagen sammen med børnene og deres hverdagsvoksne.
Klik her for at se strukturen og tidslinjen for Model 5

MODEL 6: LEGEKUNST ØVRIGE

Modellen, der med udgangspunkt i aktionslæring bygger videre på og tilpasses specifikke behov og erfaringer.