Kære forældre

Velkommen til LegeKunst!

Hvis dit barns institution er med i LegeKunst, kan du glæde dig til, at der i den kommende tid vil ske små og store forandringer i dit barns hverdag. Nogle vil du bemærke nu og her – andre vil du opdage på sigt som en forandring af hverdagen i dit barns institution.

Dit barn skal sammen med børn og voksne i dagtilbuddet gå på opdagelse sammen med én, der ikke plejer at være i huset: en kunstner eller én fra det lokale museum, musikskolen, teatret, musikhuset eller…? Med LegeKunst kommer der mere kunst og kultur, leg og dannelse ind i dit barns hverdag i institutionen.

Leg og dannelse med kunst og kultur

Selvfølgelig leger jeres børn allerede. Det gør vi faktisk alle sammen, for det at lege er en vigtig del af det at være menneske. Lige så vigtigt er det få mulighed for at udtrykke sig på forskellige måder. Blandt andet gennem sang, dans, billedkunst, musik, teater, fortælling og mange andre kunstneriske udtryksformer.

I LegeKunst sætter vi fokus på netop det: at fremme leg og dannelse med kunst og kultur. LegeKunst er et projekt, hvor børnene og de voksne ikke er så optagede af at skabe et bestemt produkt, men i stedet koncentrerer sig sammen om processen – om legen igennem kunst og kultur. Det er ikke kun børnenes leg, som skal fremmes. De voksne bliver også bedre til at lege i børnehøjde og følge børnenes initiativer og idéer.

Nogle dagtilbud vil også have en forsker tæt på i hverdagen. Forskning er en vigtig del af LegeKunst. Da LegeKunst når bredt ud til mange børn i hele landet, har vi har en unik mulighed for at udvikle og blive klogere på kvaliteten i dagtilbud – blandt andet ved at forske i, hvordan kunst og kultur fremmer leg og dannelse i børns hverdag.

Derfor er kunst og kultur vigtig i dit barns hverdag

Når børn møder kunst og kultur i hverdagen, får de bedre mulighed for at udvikle en lang række vigtige kvaliteter i deres liv. Kunst og kultur handler ikke bare om udøvere og tilskuere. Kunst og kultur danner, uddanner og giver os udsyn og identitet. Det er blandt andet gennem kunsten og kulturen, medierne, teatret, filmen, billedkunsten, fortællinger og musikken, at vi skaber vores identitet som individer og som deltagere i fællesskaber på tværs af sociale og etniske skel.

Muligheden for at deltage i kunst- og kulturlivet er en vigtig del af børns opvækst. Men kunsten og kulturen kommer ikke af sig selv. Derfor skal vi gøre en aktiv indsats for at introducere vores yngste børn til den. Nysgerrigheden skal vækkes gennem særlige oplevelser, der åbner for børnenes sanser, fantasi og kreativitet. Kunst og kultur giver oplevelser, indtryk og muligheder for at udtrykke sig, som en meget værdifuld del af det, vores dagtilbud kan tilbyde børnene. Kunst og kultur skaber forståelse for vores historie og vores rødder. Gennem kunst og kultur mødes børn og deler oplevelser, erfaringer og livsglæde. Kendskab til kunstneriske og kulturelle udtryksformer er med til at udvikle børns fantasi, nuancere deres verdensopfattelse og udvide deres horisont.

Læs mere om kernebegreberne i LegeKunst her