LegeKunst og Den pædagogiske læreplan

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse – og med Den pædagogiske læreplan er legen som noget nyt lovfæstet som værdi i sig selv. Legen har betydning for børns sociale og personlige læring, udvikling og dannelse. Dannelse og leg er nye begreber i Den pædagogiske læreplan, men det er ikke nye begreber i hverken pædagogisk eller kunstnerisk/æstetisk praksis.

Selvom kultur, æstetik og fællesskab har sit eget tema i Den pædagogiske læreplan, så kan aktiviteter med kunst og kultur rumme hele spekteret: det er på samme tid krop, sanser og bevægelse, det er en væsentlig del af børnenes udeliv, det er kommunikation og sprog, ligesom det styrker alle områder af barnets sociale, alsidige og personlige udvikling.

LegeKunst er på samme tid en undersøgelse af mulighederne i Det åbne dagtilbud og Den pædagogiske læreplan – et område museer, biblioteker, musikskoler, teatre og øvrige lokale og nationale kulturaktører tilbyder forløb til. Det er nyt for flere kulturtilbud at skulle åbne sig for de yngste og gå i tæt samarbejde med dagtilbud, Så her vil ny viden få stor betydning både omkring forskning og omkring erfaringsudveksling og udvikling af kunst og kultur for, med og af de yngste.

I LegeKunst er der fokus  på, hvordan legen bl.a. fremmer små børns fantasi, nysgerrighed, selvværd, sociale kompetencer og dannelse. Den pædagogiske læreplan sætter en ny, fælles retning for alle dagtilbud, og vi har brug for at få sat ord på, hvad der forstås ved dannelse, leg og læring – og hvordan vi kan se og udvikle tegn herpå?

Læs mere om Den pædagogiske læreplan på børne- og undervisningsministeriets hjemmeside her.