Om aktionslæring i LegeKunst

Det enkelte dagtilbud arbejder med mindst en af de LegeKunst modeller, som du kan læse mere om nedenfor. Arbejdet med aktionslæringen understøttes af de kommunale LegeKunst-vejledere, der får sparring til processerne fra de regionale LegeKunst-koordinatorer, som alle er tilknyttet en pædagoguddannelse.

I LegeKunst tager vi udgangspunkt i aktionslæringen ud fra følgende fem trin i processen:

TRIN 1: UNDRING
I undersøger egen praksis med henblik på at opdage noget, der vækker undren og nysgerrighed, noget I gerne vil udforske.

TRIN 2: PLANLÆGNING
Aktionslæringsgruppen tilrettelægger et forløb med udgangspunkt i det, I har valgt at udforske, den udfordring I gerne vil adressere. I udarbejder en procesplan, hvori der indgår aftaler om hvem der sørger for logbogsføring, dokumentations- og refleksionsform.

TRIN 3: AKTION
I udfører aktiviteter med børnene, med fælles fokus på det, der skal udforskes og adresseres.

TRIN 4: OBSERVATION OG DOKUMENTATION
Undervejs noterer I hver især, hvad der sker og observerer, hvordan de valgte aktiviteter påvirker det, I ønsker at udforske/adressere samt sørger for at få dokumenteret jeres observationer gennem logbogsnotater, praksisfortællinger, fotos og video.

TRIN 5: REFLEKSION
I aktionslæringsgruppen deler I viden med de øvrige involverede med udgangspunkt i de dokumenterede observationer. Herudfra opstår der er ny undren, som kalder på ny planlægnig og nye aktiviteter…og en ny aktionslæringsproces er sat i gang…

Modeller i
LegeKunst

LegeKunst Håndbog

Forløbets dokumentation

Fortællinger fra praksis