inspirationMille Boje Carlsen2021-09-23T15:14:13+02:00

Øvrig inspiration

Her finder du links til artikler og publikationer der har en indirekte tilknytning til LegeKunst projektet. Det kan være omkring aktionslæring, leg eller andet relevant for dig, der har interesse i LegeKunst.

Æstetiske processer i daginstitutionen – aktionsforskningsinspireret projekt, hvor pædagoger og kunstnere samarbejder

Af Henriette Blomgren

Dato: 4.4.2019

Type: Ph.d.-afhandling

Udgiver: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Denne artikelbaserede afhandling undersøger æstetik som den sensitive erfaring og erkendelse og med dette et perspektiv, der åbner æstetikken i daginstitutioner til at omfatte fornemmelser, anelser, samvær, samspil, leg, betydning og erfaringer af noget mere. Afhandlingen knytter sig til udviklingsprojektet Europæiske Kulturbørn, men er et selvstændigt aktionsforskningsinspireret projekt. Projektet søger at udfordre pædagogers æstetisk-reflekterende tilgang og aktioner med æstetiske processer gennem et samarbejder med kunstnere i daginstitutionens miljø.

Gå til toppen