MUSIK, LEG, BEVÆGELSE, DRAMA, FÆLLESSKAB, SAMSKABELSE, DANNELSE

REGION: Nord
KOMMUNE: Thisted
FORLØBSÅR: 2020
DAGTILBUD: Vuggestuen Tumlehuset

Snudefortælling: Vuggestuen Tumlehuset (2020)

Undringsspørgsmål

Vi er nysgerrige på om pædagogerne kan blive bedre til at følge børnene i musik og leg

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Der har været et godt samarbejde mellem kunstner og personale. Michael har lært meget fra sig og pædagogerne har været meget åbne og deltagende. Der er ingen der holder sig tilbage.

Pædagog;” Vi prøver at være spontane, det er jo det aktionslæringen skulle udvikle.”

Pædagog; ”Fedt at få nogle nye sange, nye ideer til hvad vi kan lave. Og godt at vi alle sammen er med og gør det samme. Så kan vi lettere følge børnene.”

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Projektet har været meget voksenstyret. Mikaels opbygning af et musik-/bevægelsesforløb (start med velkommen, variation af højt og lavt tempo, oppe og nede aktiviteter, slutte af med stille aktivitet) er blevet brugt og det fungerer virkeligt godt for børnene.

I forhold til børnene så har det for nogle børn, i starten, været svært at være med i forløbet, men for hver gang Michael kom blev de mere og mere modige, for til sidst at være aktiv deltagende. Dette fortsatte da de voksne i institutionen skulle tage over.

Børnene har haft mulighed for at trække sig, men de fleste ville meget gerne deltage – dog på forskellige måder.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Børnene taler om projektet når de spiser, -også de børn der ikke ser ud som om de er med.

Børnene begynder også selv at lege nogle af tingene.

Nogle af de børn der er svære at fange, har været deltagende i dele af forløbene, det er en udvikling fra tidligere.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Målet med legekunstforløbet var at personalet skulle turde at gå ud af sin komfort zone. At sætte sig selv i spil, følge barnets spor og aktivt/sprudlende styre et forløb som kunne fange børnene fra start til slut.

Personalet er blevet mere spontane og har fået mange gode ideer der ikke kræver nogen musikalsk færdighed.

En pædagog satte sig og spillede guitar, hun kan ingen akkorder. Hun sad bare og spillede med en hånd og sang med børnene.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Alle institutioner i Thisted kommune arbejder løbende med aktionslæring. Det har ikke været en anderledes form end det de er vant til, om end denne aktionslæring er mindre struktureret.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Forløbet har været en øjenåbner og personalet arbejder stadig med at skabe sammenhængende forløb, som giver mening for børnene. Personalet tænker meget i det at gå foran, ved siden af og bagved barnet samt det at være aktiv deltagende.

Nogle synes stadigt at det er svært at træde ud af komfortzonen, men de er nu bevidste om vigtigheden af det, og de gør det, selv om det er svært.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Tumlehuset vil fortsat være med i LegeKunst eller lignende projektet og på eden måde arbejde med kunst, kultur og æstetiske processer, foruden at arbejde videre med de ting de har lært undervejs.