BEVÆGELSE, DANS, MUSIK, ÆSTETISKE PROCESSER, KUNST, DANNELSE, LEG

REGION: Nord
KOMMUNE: Frederikshavn
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Voerså børnehus

Snudefortælling: Voerså børnehus (2022)

Legekunst i Voerså Børnehus har været et positivt forløb. Vi havde et intenst forløb der strakte sig hen over december måned. Dette var en stor succes da vi oplevede børnene hurtig fik ejerskab over aktiviteterne, og hurtig kunne tilslutte sig legene, fordi det var frisk i erindring.

Selve forløbet og tiden efter legekunst.

Vi oplevede, at vores tilbageholdende og stille børn kom mere og mere i gang. De oplever, at de tør at være “på” foran deres kammerater på Månestuen. De oplever genkendelighed og tryghed i, hvad der skal foregå. Det er også godt for de af vores børn, som er sprogligt udfordret; at de får lært nye ord. Vi oplevede en fin overgang mellem de forskellige sange.

Efter legekunst blev afsluttet, kom der en ændring i vores måde at lave aktiviteter fx samling på. Vi har forsat dagligt sanglege, rytmedanse, eller andre aktiviteter der involvere musik, hvilket har stor værdi i forhold til daglige arbejde med læreplan og KVALid.

Jonas Thomsen

Afdelingsleder