Leg, samskabelse, musik

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Valmuen

Periode: September-december 2021

Leder: Hanne Sloth

Kunstner: Mette Trillingsgaard

Kunstart: Musik

Opstartsmøde: August 2021

SNUDE

Hvem er vi?

Valmuen ligger i et område, som er beriget med mange forskellige kulturer og etniciteter, og vores hus er derfor et mangfoldigt og rummeligt sted. Vi har ca. 38 vuggestuebørn og 47 børnehavebørn. Vi har en af Esbjergs bedste legepladser og vi prioriterer udelivet højt. Vi har tre nøglebegreber, som vi hele tiden arbejder med som fokus for vores faglige praksis – leg, samarbejde og relationer. Det er sådan vi tænker, om både vores samvær med børnene, vores daglige dialog med forældre og vores interne samarbejde og udvikling. Børnene der deltog i lege kunst var de yngste fra årgang 16 og vores mellem gruppe årgang 17 – i alt 20 børn fordelt på to hold. Mange af børnene der deltog, har udfordringer med sproget, sprogbarrierer eller andre udfordringer.

I projektet Lege Kunst i Valmuen havde vi et ønske om, et samarbejde med en kunstner, der kunne være med til at udvide/bidrage til vores pædagogiske praksis indenfor en mere legende og eksperimenterende tilgang til sang/musik – bevægelse – med fokus på sproget.

Vi har arbejdet med følgende i forløbet?

• Hvordan får vi voksne en mere legende og eksperimenterende tilgang til sang og musik mm i vores praksis?

• Hvordan kan vi få musik til at være en del af hverdagen – både som voksen styret og i børnenes egen leg?

• Hvordan kan vi implementere læringsmiljøer både inde og ude, som understøtter leg med musik og sprog?

• En rød tråd fra vuggestuen hvor der arbejdes rigtig meget med sang, musik mm til børnehaven.

Vi har igennem forløbet oplevet at musik, sang og samskabelse har en kæmpestor værdi for vores børn og ikke mindst vi voksne. Børnene har undervejs i projektet haft rig mulighed for at have medbestemmelse, dette har givet børnene en stor glæde/motivation til at deltage i projektet.

Efter projektet ser vi at vores børn og voksne er blevet inspireret.

Vi oplever nu oftere at vores børn spontant bryder mere ud i sang, de byder ind til samling. De viser en større interesse for forskellige musikgenre og så er børnene blevet meget optaget af at bygge og spille på instrumenter på legepladsen. Det kan være alt fra at finde en stor gren som bliver forvandlet til en guitar til, at vores spande i sandkassen bliver til trommer.

Vi voksne er nu blevet bevidste om at gribe børnenes interesser og i samarbejde med børnene udvikle på legene/musikken. Vi har sammen med børnene lavet sangkufferter med visuelt materiale og sange, hvor der også bliver taget hensyn til vores tosprogede børn. Projektet er også blevet en del af vores fælles samlinger hvor vi anvender de sange, sanglege, forskellige musikgenre mm, som er blevet brugt undervejs i forløbet.

Musik og sang er blevet til et fællessprog.

For at gøre endnu mere plads til musikken i hverdagen, er vi nu i børnehaven gået i gang med at bygge et musik rum med instrumenter, scene, diskolys, klæd ud tøj osv.

Projektet har været en kreativ og lærerig proces for både børn og voksne – Det har været en spændende rejse vi har været på sammen. Vi har skabt noget sammen – små som store, været nysgerrige og parate til at gribe noget nyt, anderledes og spændende, der giver glæde. En stor tak til kunstner Mette Thorhave Trillingsgaard for et godt, lærerigt og inspirerende samarbejde.