FÆLLESSKAB, SAMSKABELSE, DANNELSE, FORTÆLLING

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
By: Toksværd
År: 2020
Kunstner: Maria Wolder
DAGTILBUD:
SFO, Holmegårdsskolen

Snude fortælling Toksværd SFO.

Vi startede vores Lege-kunst-projekt med en gruppe børn som kommer fra tre forskellige børnegrupper,
samt enkelte børn som er helt nye tilflyttere til skolen. Vi har fra starten været meget optagede af hvordan
vi kan få skabt fællesskab og tryghed for Førskole gruppen. Vi valgte at være undersøgende på hvordan
Lege-kunst projektet kunne være en del af processen ved at have fokus på:
Dannelse og Fællesskab. Det har været vigtigt for os at tage udgangspunkt i hvad børnene fortæller og
viser os med deres adfærd, dette for at kunne mærke om der sættes spor efter aktiviteterne hos børnene.
De fire gange Maria har været hos os er dagen startet op på en genkendelig måde for børnene.
Maria siger godmorgen til børnegruppen på en række forskellige måder, med forskellig mimik,
stemmeføring og kropssprog. Størstedelen af børnene imiterer med stor indlevelse, grin og smil hver gang
Maria siger godmorgen. Nogle børn skulle finde mod og havde brug for at se aktiviteten an.
Børnene får første gang en stofpose, som de hver især skal gøre noget med f.eks. sætte den på hovedet. På
skift viser børnene i rundkredsen hvad de har fundet på, det er lidt svært for nogle af dem, både at finde på
og turde vise for gruppen.

Samskabelse og samarbejde. Vi ønskede at blive udfordret på ideer til styrkelse af børnene lyst til at skabe
relationer og lære af hinanden. Dette som et tilbud hvor fokus er på processen ved at skabe noget sammen,
der måtte også gerne må være et output som kan skabe tilbageblik, og gode minder i forhold til fællesskab
og venskaber. Ville det være muligt for børn der ikke kender hinanden at få etableret et fælles rum hvor der
kommunikeres om løsninger, praktisk kunnen, og måske endog etableres relationer og kendskab til
hinanden.

En lille drengegruppe er i gang med et byggeri som de bliver mere og mere opslugt af. Der stables, bankes
søm i det bliver en kompliceret konstruktion – et dyrehospital bliver de i deres forhandling enige om at det
må være. Kommunikationen foregår i en meget fint flow. Indimellem henter de hjælp hos Jens med at få
savet eller anden nødvendig hjælp. På et tidspunkt finder en af drengene over til Maria hvor han maler en
del af trækonstruktionen grøn, tilbage i gruppen får han den farvestrålende indgangsportal sat på
bygningen.

To piger som ikke er bekendt med hinanden, viser en spirende interesse i at gøre noget sammen. Pigerne
har meget lyst til at sidde ved siden af hinanden og male. Begge piger er lidt tilbageholdende når de er i den
store gruppe, men mens de sidder, og maler opstår der en forbindelse. Efterfølgende leger pigerne videre,
danser blandt andet med hinanden og giver også hinanden kram.

Erfaringer fra lege-kunst projektet:

Bruge de færdigheder som vi har tilegnet os fra god morgen-øvelsen, ved ind imellem at bruge egen krop
og stemme på en anderledes måde.
Lade sig inspirere og genopdage egne kompetencer, i forhold kreativitet i aktiviteter og projekter med
børnene.

Vigtigt at aktiviteter er forberedte og kendte for Pædagogerne. Mængden af tilbud om aktiviteter og
længden af de planlagte aktiviteter skal afpasses børnenes udholdenhed.