LEG, DANNELSE, KUNST, ÆSTETISKE PROCESSER

REGION: Nord
KOMMUNE: Frederikshavn
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Thorshøj Idrætsbørnehus

Snudefortælling: Thorshøj Idrætsbørnehus (2022)

Vi har gennem LegeKunst haft 2 grupper børn med. De ældste fra vuggestuen samt vores børnehavegruppe. Personalemæssigt har vi haft 2 pædagoger og 1 medhjælper på projektet.

Personalet gav i starten udtryk for at det var en omvæltning at skulle vende sig til at ”give slip” og følge børnenes spor. Hvad er børnene optaget af og hvilken retning kommer dette projekt til at tage. Efter nogle gange, begyndte det hele at give mere mening både for børn men også for personale. Vi fik afprøvet forskellige projekter, nogle fungerede rigtig godt, men andre havde behov for ændringer. Personalet udtaler at det har været en god læring undervejs og at de har fået øjnene op for hvilken kvalitet legekunst har på vores børnegruppe. Der er ikke mere fokus på hvilket produkt der kommer ud af det børnene laver, men mere processen og fokus på hvad kan vi udrette med disse materialer. Vi er blevet mere opmærksomme på hvilken effekt det har at vi er på gulvet sammen med børnene. Samtidig erfarede vi også vigtigheden i at være forberedt. Have fundet tingene frem vi skal bruge og ikke have for mange valgmuligheder.

Vi skal nu i gang med selv at arbejde med legekunst og vi ser meget frem til at bruge det. Vi tager rigtig mange ting med videre fra vores forløb. Vi vil starte med at bruge nogle af de genkendelig redskaber for børnene og se om det kan føre til nye fortælling.

Med Venlig Hilsen

Kim Skriver

Leder Thorshøj Idrætsbørnehus