SAMSKABELSE, LEG, DANNELSE, FÆLLESSKAB, MUSIK

Region: Syd
Kommune: Esbjerg
By: Hjerting
År: 2020-2021
Kunstner: Tina Drejergaard
DAGTILBUD:
Spiren

LegeKunst er samskabelse – kunsten er som legen undersøgende, og sammen undersøger vi, hvordan pædagoger, kunstnere og børn kan få mest muligt ud af mødet med hinanden, kunsten og kulturen.

 

Kernebegreberne i LegeKunst er Leg, kunst og kreativitet som en vej til gode børneliv.

I LegeKunst forløbet i Spiren har vi arbejdet med ”lydkunst” på legepladsen for at fremme børnenes dannelse, fællesskab og trivsel.

Processen LegeKunst undervejs har været præget af udfordringer og ændringer i vilkårene på grund af Covid-19, idet:

  • En gruppe er stoppet og startet i skole.
  • En anden gruppe er delt op i to i det daglige, og kunne derfor ikke være en gruppe sammen til Legekunst (Covid-19)
  • Legepladsen er også blevet delt op. (Covid-19)
  • Børnene som stadig er her har ikke alle adgang til de instrumenter der er stillet op. (Covid-19)
  • Der er ikke længere sammenhæng i forløbet på grund af en længere pause i forløbet pga. det ikke har været muligt på grund af Covid-19
  • Det har været svært at finde gejsten tilbage for alle, idet vilkårene undervejs er blevet så anderledes og det er så lang tid siden vi har mødtes i LegeKunst gruppen.

 

 men med de ændringer, udfordringer og vilkår vi har haft undervejs synes jeg vi er kommet godt i mål.

 Jeg vil gerne sige en kæmpe tak til personalet, børnene og vores kunstner, der har hjulpet til for at få det hele til at gå op i en højere enhed undervejs.