SKULPTUR, LEG, FORTÆLLING, KUNST, FÆLLESSKAB, DANNELSE

Region: Hovedstaden
Kommune: København
By: København
År: 2021
Kulturinstitution: Glyptoteket
Kulturformidler:
Stefan Bang
DAGTILBUD:
Sølund

SNUDE – Sølund og Glyptoteket, efterår 2021

2021- Børnegruppe: 4-6 år

Tilstede: Pædagoger, kulturformidler, LegeKunstvejleder Marie Broen

LegeKunstModel 4

Kulturformidler: Stefan Bang

Hvilken undring havde I formuleret i jeres SNIP?  

Det opleves, at børnehavebørnene i Sølund er præget af højt tempo og mange skift i deres lege. Børnenes fantasi og inputs til lege kommer ofte fra film (visuelle indtryk) med kendte figurer og kendte verdener, og merchandise er en stor del af børnenes fælles legeunivers.  

Fordybelsen i leg over tid – at forsvinde i leg og komme i flow – har trange kår både på baggrund af børnenes tempo og skift, men også på grund af de udfordrende fysiske rammer.  Børnene opleves generelt videbegærlige og nysgerrige, og optagede af dyr og væsner, men de trænger til nye inputs. Vi vil gerne gennem samarbejdet med Glyptoteket kunne inspirere til udvikling af fantasi, kreativitet og fortælling i fællesskab. På den baggrund har vi formuleret følgende undring: Hvordan kan vi i mødet med Glyptoteket arbejde med børnenes fantasi, kropsforståelse, samarbejde og fortællelyst?

 

Hvordan er forløbet gået i forhold til jeres undring?  

 

Hvordan har I grebet forløbet an?  

 

Børnemøde:

Stefan kommer på besøg, og vi snakker om, hvad et museum og hvad Glyptoteket er? Vi skal høre om statuer og dyr, og Stefan har et stykke marmor med, som vi kan røre. Inde på Glyptoteket må man ikke røre, men man kan lave en kikkert med sine hænder, når man får lyst til at røre. Vi snakker om, hvad skal vi derinde, og Stefan har et kort med over den rute, vi skal gå. Vi leger at være et dyr eller et fantasidyr, og vi prøver at stå som en statue af et fantasidyr. 

 

Børnemødet giver mulighed for at sætte scenen, og at børn, pædagoger og kulturinstitution møder hinanden, og sammen snakker om, hvad de skal. Kulturinstitutionen medbringer genstande, som er med til at introducere børn og pædagoger til stedet.

 

På vej til første møde:

Børnene talte på gåturen ind til Glyptoteket om, at Stefan venter på os. De vidste, hvad de skulle besøge, der var pejlemærker og genkendelighed, som blev indfriet og konkretiseret på besøget. Børnene glæder sig til besøgene – det er en slags honningkrukker. På Rådhuspladsen havde de taget kikkerterne op og set efter statuer.  

 

Første møde:

Forløbet – struktur:  

 • Hilse på og synge for fiskene
 • Møde fantasidyr
 • Høre historier om løverne

Refleksion: Forløbet var meget sprogligt, og nogle børn har sproglige udfordringer, så hvordan fordeler man bedst ordet? Enighed om at afprøve en snakkesten næste gang.

Mange nye ord: marmor, granit, statuer 

Gå fra A til B som en leg, men ikke foran Stefan – det handler ikke om at komme først.  

 

Andet møde:

Forløbet – struktur:

 • Hilse på og synge for fiskene
 • Festsalen: 
 • Snakke om marmor, fossiler – rundt og kigge
 • Snakkesten på tur – alle får lov til at få ordet. I denne samtale viste børnene vejen, og der blev talt om Halloween, tivoli mm. Det, der fyldte i børnenes hoveder,fik plads.  
 • Høretelefoner på – Christina instruerer – børnene var fuldt optagede. Spredt ud i hele lokalet, alene, 2 og 2 og optagede af sig selv i rummet. Mærke deres egen krop: vejrtrækning, kulde/varme, introvert/ekstrovert, spejling, gå på line

 

På vej til tredje møde:

På vej hen til Glyptoteket gjorde vi stop i Ørstedsparken, hvor vi så på billedet af Perseus og Medusa og talte om det.

 

Tredje møde:

 

 • Hilse på og synge for fiskene
 • Bliv kampklar (yoga – krigeren?) ved Christina og Malte
 • Perseusog Medusa: Myte med bevægelse ved Stefan.  
 • At være til stede i sin krop. At være modig eller bange. 

 

Refleksion: På Glyptoteket var der flere mennesker end ellers, og det skabte lidt uro i børnegruppen. Flere af drengene løb rundt. Børnene var forberedt på historien og på skulpturen. Fagterne og bevægelserne til historien fungerede godt, og også turen hen til skulpturen var børnene optagede af.  Til gengæld var børnene ikke så optagede af høretelefonerne. Men de var optagede af sangen til fiskene. Vi arbejdede med historiefortælling, fantasi og samarbejde, og Stefan spurgte: ”Hvordan ser der ud på denne her ø? Prøv at forestille jer det”. På et tidspunkt var børnene lidt ukoncentrerede, så Stefan fortalte om palmerne – “Prøv lige at se op”, og børnene blev fokuserede igen.  

Børnene var mere vilde denne her gang, men det er måske også et udtryk for, at de er mere trygge nu, end de var første gang. De prøver grænser af for, hvad man kan på Glyptoteket. Samtidig var de forberedt på, at de skulle ind og høre en uhyggelig historie, og det er svært at skulle noget andet, når man har sat sig i hovedet, at man skal høre noget uhyggeligt.

 

 

Imellem møderne:

 • Stefan sender billeder af fx Perseusog Medusa og fortællingen, som pædagogerne læser højt for børnene.  
 • Malte, som først kom med på andet besøg, spurgte børnene hvad vi skal, og de fortalte udførligt om at vi skal møde Stefan, synge for fiskene, møde fantasidyr etc.  
 • Denne børnegruppe er homogen, de har et godt fællesskab og inkluderende – de vil meget gerne fortælle et barn, som ikke var med første gang, hvad der skal ske. 

 

 

Refleksion over arbejdet med vores undren:

Når vi har høretelefoner på, har vi en oplevelse af, at vi glemmer vores krop i rummet og tager rummet ind og er til stede i rummet og i huset. Børnene får en oplevelse af at være med sig selv.

Når Christina sagde: “Alle, der kan høre, hvad jeg siger, sætter en finger på næsen” fik børnene en oplevelse af både at være en del af et fællesskab, mens de samtidig laver en individuel øvelse med deres krop. 

 

Forløbet og besøgene kan være en forberedelse på at være i det offentlige rum sammen med sin gruppe. Stor forskel på 0.klasses elever, der har været på tur med deres børnehaver. De ved hvad man gør/ikke gør, hvordan man kan bruge de voksne etc. 

 

Ved afslutningen pegede Stefan på mausoleet og sagde: “Se, der er Athene” og “Se, der er Jacobsen”. Det er helt naturligt for børnegruppen, at de nu kender til de universer. Glyptoteket har mange kringelkroge og snørklede fortællinger, som skal forstås over flere gange, og det kan børnene nu. Og det er nemt at bygge videre på det univers. Der er blevet lavet et univers for børnene, som er på linje med universet omkring Paw Patrol. Hvis vi kan introducere dem for flere fortællinger, kan vi udvide det univers.  

 

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget? 

På børnemødet fik børnene mulighed for at snakke om, hvad der skulle ske. Undervejs er børnene blevet opfordret til at finde på navne til løver, lave bevægelser, finde på fantasidyr mm.

 

Hvilke forandringer har I oplevet og evt. registreret i jeres snap-fortællinger?  

 

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer

Det er for tidligt at sige, om børnenes oplevelser på Glyptoteket har smittet af på deres lege, men pædagogerne har observeret, at børnene har været optagede af samtalerne om mod. Fx siger et barn i garderoben: “Kom så mod” og slår med hånden på brystet, og det er en gentagelse fra forløbet på Glyptoteket. Pædagogerne beskriver også, at de sammen har talt om mod i mange sammenhænge, hvilket de ikke har gjort før. Fx mod til at smage på mad, mod til at grave, eller mod til at være med.

I forbindelse med fortællingen om Perseus beskriver Malte, at de sammen talte om, at Perseus var modig, og at børnene var modige, fordi I var med. Men hvad med det barn, der ikke tør være med? Her beskriver Malte, hvordan han italesatte overfor barnet, at det var modigt, at han turde sige fra.

 

Handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før? 

Både Christina og Malte har fået muligheden for at lave øvelser med børnene i festsalen, og det kan der arbejdes videre med både hjemme i Sølund og på Glyptoteket.

 

Hvilke elementer fra mødet med kulturinstitutionen er inddraget i praksis? 

I Sølund arbejdes der videre med at:

 • Lytte til fortællinger fra Stefan, se på billede, lave fagter/lyde
 • Lave egne fortællinger/lyde/bevægelser
 • Lave opvarmningsprogram til fortælling?
 • Låne bøger om græsk mytologi
 • Lytte sammen
 • Tegne – printe karakterer ud
 • Bygge univers af papmaché + figurer.
 • Lege titanere i puderummet

 

 

Hvordan har jeres samarbejde været?  

Det har været et tillidsfuldt samarbejde, hvor vi har været åbne overfor hinanden og gode til at hjælpe og støtte hinanden, men også til at give hinanden plads. Vi har været sammen om at finde på, hvad der skulle ske fra gang til gang, og fordelt rollerne mellem os. Når forløbene har været i gang, har det været nemt, fordi vi supplerer hinanden godt.

 

Hvordan vil I bruge erfaringerne i det videre arbejde? 

I Sølund vil der blive arbejdet videre med fortællingerne fra Glyptoteket. Det arbejde vil blive suppleret med en brevkorrespondance med Stefan, hvor det italesættes overfor børnene, at vi har en ven på Glyptoteket. Julekort. I brevene vil Stefan komme med forslag til, hvad de kan lave.

Inden jul vil de i Sølund genbesøge Perseus og Medusa og lytte til fortællingen sammen. Efter jul vil de gå i gang med at opbygge universer til fortællingen. Når forløbet fortsætter sammen med Stefan og den samme børnegruppe, vil der blive arbejdet videre med flere fortællinger og bygget ovenpå universet med drager, Athene, titanere mm.

klik på billedet for at se i større udgave