BEVÆGELSE, DRAMA,TEATER, FORTÆLLING, FÆLLESSKAB

REGION: Midtjylland
KOMMUNE: Viborg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Sødal Børnehus

Snudefortælling: Sødal Børnehus (2022)

Marco, vores kunstner, har været en meget dygtig læremester, hvor vi lærer at bruge os selv uden ret mange rekvisitter. Vi har fået super gode fif til, hvordan vi kan bruge disse rekvisitter til at blive til mange forskellige ting, og hvordan vi skal inddrage rekvisitten i historierne.

Vi har lært af Marco lige fra starten, at vi følger børnenes initiativer, så de får medbestemmelse ind i historierne og er med til at styre, hvad der skal ske.

Med de redskaber vi har fået kan vi også øve det med børnene vi har sat mål for. (turtagning, at give plads, turde at stå frem)

Det er også godt for børnene, at det er så kropsligt, lidt vildt og lidt fjollet. Der er hele tiden bevægelse. Det fanger børnene på en god måde. Bevægelserne skal her være tydelige.

Vi er blevet positivt overraskede over de stille børn, der er kommet rigtig godt med. De har udviklet sig meget. Børnene er også blevet bedre til at tage hensyn til hinanden, fordi vi blandt andet er meget tætte i aktiviteten, og alle er trygge i rummet hvor vi passer på hinanden og er sammen om noget.

Eksempelvis har børnene formået at sidde i en lang række, hvor de skulle trykke på deres skuldre uden at sige noget. Den øvelse var de super dygtige til.

Vi har også en dreng, der ikke deltog de første gange. Herefter med som tilskuer. De sidste to gange har han deltaget i aktiviteterne.

Det er svært at sige, om vi ser udviklingen uden for dramarummet. Men på længere sigt er dette helt sikkert en brik ind i at få skabt en homogen gruppe på vej i skole (om et år)

Tænker vi anderledes nu i forhold til inden forløbet?

Vi har fået en naturlig tilgang til drama ved at gribe det an på denne måde. Det gik lidt hurtigt i starten, og vi vidste ikke helt, hvad vi skulle.

Vi tænker også anderledes i forhold til, ”hvor nemt” vi kan lave noget fedt med børnene.

Vi er vokset med opgaven og vi har virkelig haft en god proces. Det bliver spændende at se, hvordan det nu skal fortsætte uden Marco. – Også i forhold til at implementere det til resten af huset.

Hvad gør vi for at følge børnenes spor?

Vi har fokus på, at de lege vi præsenterer, er lege, vi hurtigt kan inddrage børnene i, og hvor de får medbestemmelse.

Fremadrettet:

Skal vi fortsætte med at bruge de ting, vi har lært – selve rammesætningen. At vi får planlagt fra gang til gang hvem der varmer op, hvem der starter historierne osv.

Vi skal reflektere efter hver gang og aftale hvad vi skal til næste gang. Vi skal snakke om hvor ofte vi skal have aktiviteten.

Så! Fastholde rammen og videreudvikle

I forhold til at give det videre til vores kolleger vil det være fint at præsentere det ved lege på et stuemøde

klik på billedet for at se i større udgave