LEG, DANNELSE, PERFORMANCE, KUNST, KULTUR, SAMSKABELSE, ÆSTETISKE PROCESSER

REGION: Nord
KOMMUNE: Thisted
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Snedsted Børnehave

Snudefortælling: Snedsted Børnehave (2022)

Undersøgelsesspørgsmål

Hvordan kan man lege Science ind i hverdagen?

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det har været et godt samarbejde mellem kunstner, pædagoger og børn. Der har været meget grin og mange stjernestunder. Der er kommet mange gode idéer til hvad man kan gribe i med små midler.

Det har været godt at lege med børnene.

I starten var hele børnegruppen samlet, det var ikke godt, det gjorde meget at de blev delt.

Kunstner har været meget god til at følge børnene spor. Han griber børnenes ideer ind i kunsten.

Pædagogerne kunne ønske mere tid bl.a. til forberedelse. Det er vigtigt når man godt vil gøre noget 100%.

Det var godt at kunster og pædagoger havde de 8 gange sammen. Fordelingen 75-25 % blev lidt svævende.

Men det var godt for pædagogerne at opleve at de selv kunne stå med den.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Børnene fik lov til at se tingene an og komme med når de havde mod på det.

Et barn fik lov til at sidde på knæerne og se tingene an, efterfølgende havde det mod på at deltage.

Et andet barn ville hellere tegne end at bygge ting, det ændrede projektet. Tegningen blev en del af værket sammen med flere børnetegninger.

Børnene kunne ikke bruge en boremaskine og så sadlede de voksne om og lavede et projekt med værktøj så børnene fik det lært.

Børnene har været spændte og glædet sig. De har talt om LegeKunst imellem kunstneres besøg i institutionen.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Nogle af de børn der ”flagrede” blev fanget ind. De voksne fik en ny adfærd der virkede på børnene. ”Nu går jeg i gang med at gøre det her” og så ser om børnene kommer og er nysgerrige. Det gjorde børnene.

En dag tegnede de bananer i projektet – det efterspurgte børnene efterfølgende.

De fik blik for form og farver i en banan. Det blev til en lille klub af ”banantegner”.

Pædagogerne har set nye vinkler på børnene.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Pædagog; ”Det har været spændende at arbejde med heldagslæringsmiljø på en ny måde.”

Der blev arbejdet med ”Læring efter frokost” da projektet blev gennemført om eftermiddagen.

Pædagogisk leder ønsker at se på den daglige struktur og se om dette kan være en ny måde i huset. Prøve noget nyt af.

Det har været en øjenåbner at opleve hvad det giver at følge børnene.

Hvad laver de?

Pædagog; ”Det kan noget at se tingene ud fra deres øjne og følge det”.

Kunstner: ”Ja men der skal være en vekselvirkning – at børnene kommer med noget og du kommer med noget”.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det arbejder institutionen løbende med. Det gør alle dagtilbud i Thisted kommune.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Kunstneren er blevet udfordret. Han har været rejsende i mange år med et færdigt produkt.

Kunstner: ”Det har været fedt – og nervepirrende at der ikke har været en fast ramme eller produktmål.

Spændende at det er over længere tid og at der var et samarbejde.”

Kunstneren italesætter at det var godt at pædagogerne var gennemgående. ”Det har været vigtigt, så det ikke er forfra hver gang”.

Kunstneren har fået justeret værktøjskassen så den også passer til de 4-årige.

”Fedt bespænd. Sjovt at arbejde med den yngre gruppe”.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Pædagogerne kunne tænke sig at ændre rammerne i institutionen- hvad vil det betyde for børnene? Kan man fordybe sig mere med børnene? Der er noget praksis der skal ses på i organisationen.

Der er et ønske om at overføre det til de andre børn der ikke deltog i LegeKunst – sprede det mere ud i huset.

Pædagogerne italesætter at det er spændende i højere grad at høre børnenes vinkel.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Der er et ønske om et LegeKunst projekt mere – det måtte gerne foregå ude (i april, maj og juni).