Billedkunst, skulptur, tegning, udeliv, fortælling

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Skovvejens børnehave

Periode: dec 2021-marts 2022

Leder: Johnny Roy Helbeck

Kunstner: Marianne Bitch Thomsen

Kunstart: Billedkunst

Opstartsmøde: Dec 2021

SNUDE

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Oplevet det positiv, oplevelse af gejst ved børnene, børnene var gode til selv at komme på ideer.

Der ses i processen hvor børnenes forskellige formsprog komme til udtryk. Nogle børn optages af det æstetiske, andre børn optages af funktionerne.

Hvilket sker i en sammenskabelse mellem, ikke kunne voksne og børn, men også børn i mellem. De inspireres af hinanden, de kunne være konkurrence mellem hvem bygger den største.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Netop i arbejdet hvor personalet får øje på børnenes formsprog, illustrere godt at børnenes perspektiv inddrages.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Det er set at der er børn der leger på tværs af grupperne. Dette understøttes af de voksne.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Der er generelt en oplevelse af, at det har været med til, til tider få stoppet lidt mere op i hverdagen, og skabt en undring sammen med børnene.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været godt at kunne lave en fordybelse, specielt tiden til evaluering efter hver gang har været godt.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Øvet sig hele tiden på at slippe lidt. Garn forløbet, hvor børn skabt deres spor, ved at gå rundt med et garnnøgle var en god læringen. hvor børnene var mere fri i at udfolde der egen forståelse i aktiviteten.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Det har været godt at skabe en proces hos børn. Hvor det var tydeligt at de var i flow

klik på billedet for at se i større udgave