BILLEDKUNST, SKULPTUR, UDELIV, LEG, DANNELSE

REGION: Midtjylland
KOMMUNE: Viborg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Skovbørnehaven Fredly

Snudefortælling: Skovbørnehaven Fredly (2021)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Vi har i fællesskab arbejdet med at slippe fantasien løs i naturen og taget udgangspunkt i det vi havde og det vi kunne finde i skoven.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Vores udgangspunkt ændrede sig i forløbet, fra et fokus på ”hvordan vi som personale kan hjælpe børnene med at udtrykke sig gennem æstetiske processer”, til ”hvad skal vi have øje for, i arbejdet med kunstneriske processer for at vi bedre kan fordybe os sammen med børnene.”

Vi har i legekunstprojektet øvet os på at slippe kontrollen og være lidt vildere.

Vi har oplevet at når vi skabte stor grad af deltagelses muligheder, så så vi en øget motivation hos børnene.

Vi har nu et større fokus på, at i fællesaktiviteter er det godt at tage højde for, at det vi skal lave, er noget alle kan være med til, samt at aktiviteten ikke er for svær for nogle af børnene.

Vi har oplevet at det fungerer godt for børnene at lave fællesprojekter og arbejde med fællesskabet, fx gennem at lave fælles skulpturer eller malerier.

Vi har fået et tydeligere blik på hvad der fungerer for børnene, hvis vi gerne vil have at de fordyber sig i processen. Fx er det vigtigt at det vi laver, ikke kræver for meget hjælp fra de voksne.

Vi oplevede at der i samskabelsesprocessen, hvor børn og voksne var i en fælles proces og i fællesskab fandt frem til hvad vi skulle lave, blev en speciel god stemning og glæde.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har virket godt at vi i fællesskab har kunnet justere os og gøre mere af det, der har fungeret godt for børnene. Vi har i de fælles drøftelser med vejleder, kunstner og os som pædagogisk personale gjort flere fund i fællesskab, netop fordi der har været rammer og mulighed for at drøfte de tiltag vi har lavet.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Vi er fortsat nysgerrige på at skabe rammer, hvor børnene er medskabende, det er der vi har oplevet at børnene har fordybet sig og kommet i flow.