LEG, MUSIK, SAMSKABELSE, BILLEDKUNST, UDELIV

Region: Nord
Kommune: Sæby
By: Sæby
År: 2020
Kunstner: Lina Franke Hedegaard
Dagtilbud: Børnehuset Sættravej

Det har været et spændende forløb at være en del af. Det har været to meget forskellige processer i vuggestue og børnehave.

Vuggestuen har haft fokus på relationen barn/voksen. Børnene har fået øje på hinanden, der har været ro og plads til fordybelse. De voksne har været mere bevidste om at trække sig tilbage og lade børnenes egne lege udvikle sig. En af gevinsterne har været at blive i nuet og arbejde med at følge barnets spor. Børnene er blevet præsenteret for nogle materialer de ikke kendte før, og har brugt det på andre måder end vi har tænkt.

Forældrene har efterfølgende kunne se det udstillet i vores glasmontre, og har haft mange gode snakke med deres børn om det.

Det er noget vi skal arbejde videre på.

Børnehaven har haft fokus på udvikling af processen. Det har været meget interessant at følge den på sidelinjen. Det har været en progression, hvor børnene har fået rigtig mange ideer, der er blevet fulgt op på. Der har været stillet nogle rammer og materialer til rådighed, som er blevet anvendt på mange forskellige måder, som ingen af de voksne havde tænkt.

Det er blevet til både fysiske produkter, som ikke har været målet, og sange som børnene selv har digtet. Efterfølgende er rummet blevet brugt flittigt og der er tænkt videre på det. At de voksne har fået afprøvet sider af selv, som de er blevet bevidste om at kan bruge fremadrettet er en stor gevinst.

Det har helt sikkert været en læringsproces for alle, som har skabt en bevidsthed omkring måden at inddrage børnene.

Lene Winther Dahl
Afdelingsleder