MUSIK, LEG, DANNELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, KUNST

REGION: Midtjylland
KOMMUNE: Viborg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Rødkærsbro Børnehus

Snudefortælling: Rødkærsbro Børnehus (2022)

– Det pædagogiske miljø har ændret sig, så musikken tilbyder oftere – godt nok personbåret. Der er nu 2 pædagoger involveret, der støtter hinanden og laver forløb på 2 stuer. Det er primært mellemgruppen på begge stuer. Efterfølgende bliver det samme gruppe børn, der får tilbud om mere musik og så udvider vi derfra.

– Personalet, der har deltaget, bruger principperne og er mere bevidste om at børnenes initiativer. Der spilles og synges mere. Vi er i proces med udbredelse i hele huset.

– Vuggestuen skal på samme forløb omkring musik

– Instrumenterne bruges mere og vi har indkøbt spande til udendørs stump.

– Det pædagogiske personale, der har deltaget, har fået et kompetenceløft, der bringes videre, så en pædagog på alle stuer i børnehaven kender til principperne i LegeKunst. Samt videndeler med personalet i vuggestuen, der skal på LegeKunst efter sommerferien.

klik på billedet for at se i større udgave