MUSIK, LEG, DANNELSE, ÆSTETISKE PROCESSER

REGION: Syd
KOMMUNE: Faaborg-Midtfyn
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Ringgårdens Børnehus

Snudefortælling: Ringgårdens Børnehus (2022)

Hvordan er det gået ift. vores overordnede undren?

Vi oplever og have opnået en bevidsthed på, at vi for og få den bedste sammenhæng i hverdagen set fra et børneperspektiv og genkendelighed i overgangene skal indhold i rammerne være så interessant, at børnene bliver nysgerrige på det og samtidig skal der gives plads til at barnets spor følges.

Vi har erfaret at ved brug af differentieret stemmebrug, puls og ved brug af redskaber skabes der en naturlig vekslen mellem low og high arousal.

Vi oplever nu at børnene mestre overgange mellem kropslig bevægelse og ro.

Vigtigheden af at barnet føler sig set og hørt medvirker til at barnet oplever sig som en del af fællesskabet.

Vi oplever børn der uopfordret synger vores sange, børn der uopfordret siger: Nej, desværre….. , vi har oplevet, at alle børn er deltagende, samtidig er det vores oplevelse, at børnene har fået større forståelse for mangfoldigheden i huset. I bund og grund oplever vi flow der tilfører vores hverdag noget positivt. Vi tænker, at læring i flow i nuet giver erfaring og dannelse til resten af livet.

Derfor vil VI kæmpe for, at fremtidens borgere forbliver nysgerrige ved og sikre, at de, mens de er børn eksponeres for mange forskellige oplevelser og udtryk.

Vi vil forsat være nysgerrige på og arbejde med, at ovenstående bliver implementeret i vores hverdag, så det bliver vores praksis.

Vi er alle en del af et fællesskab, derfor udsætter ”JEG” gerne mine behov.

Vi oplever at vi ser en effekt af vores deltagelse LegeKunst i bla. andet vores samlinger.