TEATER, LEG, DANNELSE, DRAMA, PERFORMANCE, FÆLLESSKAB

REGION: Nord
KOMMUNE: Thisted
FORLØBSÅR: 2020
DAGTILBUD: Nors Børnehave

Snudefortælling: Nors Børnehave (2020)

Undersøgelsesspørgsmål

Hvordan bliver vi som personale mere inddragende og inspirerende?

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Pædagogerne var udfordret af at være uden for deres komfortzone og italesatte bl.a. at det kan være udfordrende at være spontan og iderig. Kunstneren arbejdede igennem forløbet med den ”hurdle” og kom bl.a. med lege for de voksne til det kunstneriske værksted der understøttede spontanitet. Undervejs var kunstner også god til at spotte pædagogernes styrkesider og med anerkendelse understøtte deres udvikling.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Kunstner har været god til at følge børnenes spor og gennem hele forløber gå med på børnenes ideer. Sige “JA” til dem og indflette deres bidrag i fortællingerne. Det har pædagogerne arbejdet på at tage til sig.

Der var en dialog om hvorvidt man kunne gennemføre teater udendørs eller om man havde brug for fysiske rammer i form af vægge for at holde børnenes interesse fanget. Her mente både kunstner og pædagoger at det med den aktuelle børnegruppe (stor gruppe drenge) var nødvendigt at have de fysiske rammer.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Pædagogerne oplever ikke at børnene leger andre lege imellem LegeKunst dagene, men de glæder sig til Lars kommer.

Det kan skyldes at pædagogerne erkender at de ikke selv arbejder/leger sig ind i de universer mellem LegeKunst dagene.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

LegeKunst forløbet blev ikke gennemført grundt Corona (blev forsøgt genopstartet af flere omgange) og efterfølgende har institutionen fået ny pædagogisk leder samt en del nye ansatte, så dette LegeKunst forløb har ikke givet en varig ændring i institutionen.