Leg, samskabelse, billedkunst, skulptur, udeliv

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Norddalsparken

Periode: marts-juni 2022

Leder: Irene Bredal

Kunstner: Shorena Laue

Kunstart: Billedkunst

Opstartsmøde: feb 2022

SNUDE

Vi har oplevet en proces i samskabelsen mellem kunstner og det pædagogiske personale, der var udfordret i de første gange af aktionslæringsforløbene.

Kunstneren havde ikke før arbejdet med børn i aldersgruppen 1,9 år – 2,9 år og vi oplevede lidt et ”kultursammenstød” mellem en kunstners arbejdsmetoder og en vuggestues ”afhængighed” af at følge hverdagsrutinerne og den normale dagsrytme i vuggestuen.

I løbet af aktionslæringsforløbene fik kunster og pædagogisk personale sammen skabt et fælles tredje, hvilket var lærerigt for begge parter.

Børnenes perspektiver er blevet inddraget og deres interesser og nysgerrighed er blevet fulgt. Børnene er blevet meget mere nysgerrige og åbne for at sanse med ukendte materialer. Ligeledes oplever vi at metoder fra LegeKunst bringes videre via deres leg ex. lave aftryk med sandform i stedet for at fylde den med sand. De leger med pensler og vand på legepladsen. Det giver anledning til, at vi vil være opmærksomme på at tænke kreative elementer ind på en kommende ny legeplads i forbindelse med nybyggeri

Børn har fundet legekammerater på tværs af de 3 faste grupper i vuggestuen pga. de sammen har deltaget i LegeKunst. Vi har desuden oplevet, at børnene er observerende på hinanden indbyrdes.

Ligeledes har det pædagogiske personale fået tættere relationer til børn på de andre grupper pga. aktionslæringsforløbene.

Det har været meget givende med refleksion lige efter aktionen, det er blevet prioriteret højt, at det blev gjort hver gang.

Det er samtidig en god proces at planlægge et forløb flere uger frem.

Kunstneren har lært meget af målgruppen (vuggestuebørn) ex. at forstå deres tankegang.

Ligeledes er det pædagogiske personale blevet nysgerrige på, hvor meget mere af sanselige aktiviteter, der kan igangsættes med denne børnegruppe.

Børnene er meget kreative og fantasifulde, når de er medskabere i processer, hvor det pædagogiske personale viser vej, men samtidig er meget opmærksomme på, at give plads til børnenes perspektiver.

Et opmærksomhedspunkt, som vi vil tage med videre:

Hvordan kan vi lave en effektmåling på processer?

Vi skal være i nuet