LEG, DANNELSE, FORTÆLLING, DRAMA

REGION: Midtjylland
KOMMUNE: Viborg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Mønsted Børnehus

Snudefortælling: Mønsted Børnehus (2022)

I børnehuset har der været en forventningsfuld stemning, når ZigZag kom på besøg- og pædagogerne har grebet spændingen hos børnene i deres aktiviteter. Børnene leger tydeligt flere rollelege, de ældste starter selv lege op med eventyr op inde og ude, de har en stor optagethed af det – alene og sammen med pædagogerne.

Pædagogerne har en optagethed på rekvisitter giver en anden mulighed for at indtage forskellige roller i legen med børnene. Også spændingsniveauet omkring legen har betydning for børnenes optagethed, koncentration og vedholdenhed i legen. Børnenes initiativer og perspektiver følges op af pædagogerne, så børnene kan mærke, at der er en forventning til at de aktivt bidrager til og udvikler legen og fortællingerne.

Børnene og pædagogernes proces i forløbet foregår i et læringsmiljø med en legende tilgang og med ro til fordybelse, det giver en større mulighed for alle børns deltagelse og glæde i fællesskabet.

Arbejdsmetoden med at sætte sig mål, analysere og justere praksis er en kendt metode i børnehuset.

Vi er fortsat nysgerrige på at udvikle os ved at afprøve forskellige roller og deltagelse i børnenes lege. Vi er nysgerrige på verbal/nonverbal kommunikationens betydning for børnenes deltagelse (giver spænding og nysgerrighed til børnene).

Vi er helt særligt optaget af at Legekunsten har bidraget til at vi i højere grad er opmærksomme på børnenes initiativer og perspektiver på det vi er sammen om.

Legekunsten har i høj grad gjort at børnenes perspektiver og medfortælleren er kommet mere i fokus – et arbejdspunkt, som vi haft øje for i længere periode, nu kom det særligt i fokus og er lykkes godt med det.