MUSIK, FÆLLESSKAB, DANNELSE, ÆSTETISKE PROCESSER

REGION: Midtjylland
KOMMUNE: Viborg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Løgstrup Børnehus

Snudefortælling: Løgstrup Børnehus (2022)

Mål:

Vi drømmer om, at børn og voksne mere spontant iværksætter musiske-”forløb”.

Vi ønsker os, at have musiske aktiviteter på nye måder – både ude og inde, med de materialer som er tilgængelig.

Vi håber på, at de voksnes mod på at være musiske, udfordres.

Tiltag:

Musik med kroppen som instrument/redskab.

Samarbejdet med kunstneren i LegeKunst. Vi går bag kunstneren for selv at kunne gå foran og ved siden af.

Vi undersøger og afprøver forskellige måder at lave instrumenter på – bla. Music-wall.

At årgang 2018 fredage efter forløb viser 2019 hvad vi har lært/lavet .

Flere spontane musiske aktiviteter både i og udenfor gruppetid – ude som inde.

Hvad lærte vi?

Det at arbejde med det spontane har været en positiv forstyrrelse i praksis. Pædagogerne har hvilet meget i at have en plan, og det at lade sig forstyrre ved i højere grad at følge børnenes optagethed og initiativer har givet nyet perspektiver.

Pædagogerne tør i højere grad gribe det impulsive.

Vi er af kunstneren blevet udfordret i forhold til at reflektere over om vores struktur i nogle sammenhænge sætter begrænsninger for kreativiteten og det impulsive. Og om det har betydning for børnenes muligheder at tage initiativ i aktiviteterne.

Vi har lært at æstetiske og kunstneriske læreprocesser bliver udfordret i en pædagogisk praksis hvor strukturen nogle gange er udfordret af fravær af personale som gør at vi strukturelt må ”sadle om”.

Forløbet med kunstneren har sat sig spor i både børn og voksne. Vi ser at der opstår spontane musiske aktiviteter i hverdagen både inde og ude. Der er sange og lege, som lever videre i børnenes leg og aktiviteter med hinanden.

Vi vil fremadrette have fokus på, om sang og musik i højere grad kan være med til at sætte rammen i vores ”overgange og skift”, i vores hverdags struktur. Eksempelvis garderobesituationen, oprydning og overgang til aktivitet i grupper?