SØGEORD

REGION: Nord
KOMMUNE: Frederikshavn
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Knivholdt landbørnehave

Snudefortælling: Knivholdt landbørnehave (2022)

Udgangspunkt:

Vi vil se, om vi kan ændre vanen, hvorpå børnene bruger skoven.

Under legekunst forløbet har vi oplevet:

Børn ser muligheder i skovens materialer. Børnene har vist stærke ressourcer i aktiviteterne.

Børn som normalvis er generte over for nye ting, viste sig at være meget aktive og engageret.

Alle børn har været meget aktive og engageret. Vedholdenheden hos børnene har vokset fra gang til gang.

Vi har set, at børnene har udviklet og bygget videre på det, den voksne har sat i gang

Den voksnes rolle:

Det har af og til været svært at sidde på hænderne og lade børnene selv finde ud af det. Det har krævet tålmodighed at lade børnene selv.

Voksne har skabt input til børnene i starten, og har skabt en historie som afsæt til noget børnene kunne gå i gang med. De voksne er gået med i legen, hvor det har givet mening.

Hvad har vi set af forandringer:

Børnene har leget meget med pinde på legepladsen – de har konstrueret huse og områder, og har givet det videre til andre børn.

Næste skridt i legekunst:

Vi vil blande voksne og børn, så dem som ikke har været med til Legekunst kan blive inspireret.

Vi har lært, at Ipaden først skal i børnenes hænder, når noget er klart til at dokumentere. Ellers tager Ipaden over for den anden aktivitet/leg. Vi vil spørge børnene, hvad de gerne vil i skoven, eller hvad de har ideer.

Kunstners evaluering:

Snap-fortælling fra forløbet med Landbørnehaven

Det har været en stor fordel for mig som kunstner at have haft den samme gruppe børn i hele forløbet igennem, samt kun 1 hold pr. mødegang. TID har derfor ikke været en nærværende faktor, vi havde al den tid vi havde brug for, hvilket har givet stor ro i nuet, og en mulighed for mig at fordybe og forglemme mig i samarbejdet med børn og voksne.

At være sammen med de samme 12 børn har også givet mig mulighed for at skabe gode relationer til alle børnene samt at følge med i hver deres udvikling. At kunne følge dem fra at være usikre på, hvad de skulle gøre, til at de alle 12 børn er ovenpå og mestre at skabe med de materialer, der er forhåndenværende i skoven, er en gave. Det falder alle 12 børn naturligt efter en kort intro/impuls at gå i gang med dagens udfordring, de styres af deres nysgerrighed og ser kun muligheder omkring sig.

En stor fornøjelse for mig at få lov til at opleve.