MUSIK, FÆLLESSKAB, DANNELSE, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Karla Grøn Vuggestue

Snudefortælling: Karla Grøn Vuggestue (2021)

Kort om projektet

Sangtemaet har været et forløb over 3 mdr. Det har været meget givende, at veksle mellem musik dage med kunstneren og selv øve og drage erfaringer i tiden mellem. 3 mdr. giver tid til mange gentagelser, fordybelse og eksperimenter.

Hvad har vi opnået?

Det har været givende at filme forløbene med kunstneren. Det har givet mulighed for at evaluere og reflektere. Vi har kigget på de voksne som aktører, børnenes deltagelse, udvikling og udtryk.

Voksne og børn har nydt at genopleve dagene med kunstneren, når vi så de små film. Vi har haft mulighed for at lytte til sangene igen og igen. Vi har lært at musik ikke er en disciplin men en aktivitet for mange – byggende på fællesskab og glæde.

Børn og voksne er blevet mere fortrolige med at bruge musik i hverdagen. Der opleves stor glæde, motivation, tryghed og udvikling blandt børnene når vi har musik dage med kunstneren. Børnene deltager aktivt og har meget stor opmærksomhed i lang tid når vi har musik. De voksne har tilegnet sig nye kompetencer, nye sange og musiske aktiviteter. Børn og voksne bruger fint og spontant sang og aktiviteter i hverdagen. Der hvor der opstår en mulighed i rutinesituationerne tages det musiske i brug, fx ved oprydning på legepladsen eller når der skal vaskes hænder.

Musikken bruges som aktivitet i uderummet. Børnene synger spontant selv sange, børnene har udvidet deres sangkartotek samt deres ordforråd. Ved igangsatte aktiviteter synger børnene nu med, de deltager aktivt på trommer og rasle æg. De bidrager med ideer til aktiviteter når vi har musik.