MUSIK, FÆLLESSKAB, FORTÆLLING, LEG, ÆSTETISKE PROCESSER, PERFORMANCE

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Karla Grøn Børnehave

Snudefortælling: Karla Grøn Børnehave (2021)

I forbindelse med vores første legekunstprojekt for vores vuggestue, arbejdede vi med rytme og sang sammen med vuggestuen. Her blev vi meget glade for det der kom ud af arbejde pædagogisk med musik. Nu er vi nysgerrige på om det vi har lært kan have den samme effekt med de ældre børn og hvad der skal til. Som i det første vuggestueforløb vil vi afprøve forskellige måder at lege med rytme og sang på.

Herunder måder hvor man hele tiden kan gribe det børnene siger, og gøre det til en del af en sang eller rytme. Samt, kan give rum til børn der indimellem har det svært i de sociale sammenhænge.

Så det handler meget om indsigt i måder at arbejde pædagogisk med musik på, herunder små praktiske aktiviteter, der let kan omformes til det børnene synes er sjovt i situationen.

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Meget interessant og lærerigt. Dette var vores forløb nummer 2, så vi kendte form, emne og kunstner – og var også bedre rustet til at deltage i sådanne forløb.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Vi har arbejdet meget med musik og sanglege, der i sin form er baseret på kendte lege, der hurtigt kan tilpasses og ændres mens vi leger sammen med børnene. Så efter introduktion til disse lege, har det været en vigtig del af afprøvningen at holde legene åbne og afprøve dem med løbende idéer fra børnene.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Det kan vi endnu ikke se.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Musik og rytme var ikke tidligere en stor del af det vi lavede. Ny fylder det mere.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Ind i mellem forvirrende. Men også lærerigt. Det er med til at vi bliver mere trygge ved at improviserer og ikke planlægge for meget.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

For kunstneren har det givet god viden om at formidle sin viden videre til pædagoger, der ikke er vant til at arbejde med musik.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Vi er interesseret i hvordan vi kan bruge musik i flere og flere af de faste aktiviteter.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

I første omgang handler det om at inddrage det i flere aktiviteter, der ikke nødvendigvis har med musik at gøre.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

At vi huske at bruge musikken, når det egentlig handler om noget andet.