MUSIK, FÆLLESSKAB, FORTÆLLING, PERFORMANCE, BEVÆGELSE, LEG, KUNST, KULTUR

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Karla Grøn Vuggestue

Snudefortælling: Karla Grøn Vuggestue (2021)

Vores første LegeKunstprojekt med rytme og sang sammen med Vuggestuen var en stor succes. Det gav en hel masse til vores pædagogiske arbejde og til en hverdag hvor musik pludselig fylder mere.

Derfor vil vi gerne kunne dykke dybere ned i mulighederne med musik. Hvad kan der være af yderligere lege og hvordan kan vi arbejde mere med at inddrage børnene.

Hvordan kan man integrerer det med andre aktiviteter.

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det har været alletiders. Det er vores forløb nummer 2 og det har været godt at få besøg af kunstneren igen. Denne gang med den fordel at hun kendte os og vi kunne kaste os direkte over arbejdet.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Ved alle forløbene hos Karla Grøn har vi arbejdet med musik og sanglege, der nemt kunne tilpasses nye børn og nye situationer, trods deres faste form. Så efter introduktion af lege og musik, har det handlet om at tilpasse det hele til det børnene i situationen syntes var sjovt. Så det har været vigtig at formen ikke var for fastlåst. Så hvis der var dyr med i en musisk fortælling, kunne børnene være med til at bestemme hvilke, osv.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Vi har allerede hørt nogle af børnene småsynge for dem selv, nogle af de sange vi har lært undervejs.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Musik fylder meget mere nu.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det kan være lidt forvirrende, men det er også spændende at man løbende kan ændre planer fordi børnene vil et andet sted hen end vi havde planlagt.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

For kunstneren har det givet en masse ny viden om at arbejde med de helt små børn (vuggestue).

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Vi er generelt interesseret i hvordan musik kan inddrages i nye muligheder. Eksempelvis om det kan blandes med sprogarbejde og Bablerne.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil fortsætte med at bruge musik og rytme i vores hverdag, og så ellers se hvordan det kan inddrages i nye idéer, som eksempelvis i vores arbejde med Bablerne.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Hvordan vi kan gøre tingene nemme og skabe rutiner omkring musikken.