LEG, DANNELSE, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, BILLEDKUNST

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2021
DAGTILBUD: Karla Grøn Børnehave

Snudefortælling: Karla Grøn Børnehave (2021)

Kort om projektet

Målet med projektet var at arbejde med billedkunst og gennem det, finde forskellige måder at involvere børnene i et fælles projekt, samt også give pædagogerne nogle redskaber til at kunne videreudvikle på det pædagogiske arbejde med billedkunst.

Udgangspunktet blev dekoreringen af 5 store plader, samt kartoffeltryk og dekorering af en lang frise på en udendørs mur.

Emnet for billedkunstarbejdet var eventyr.

Hvordan er det gået i forhold til den overordnede undren?

Det er generelt gået godt, men har (forventeligt) også givet både udfordringer og planændringer undervejs.

Vi synes vi er nået frem til nogle måder at arbejde med billedkunst på, der kan styrke vores fællesskab og lade børnene komme til orde i store fælles projekter.

Vi har også opbygget en vis omstillingsparathed i forhold til at kunne ændre kurs, når børnene vil et andet sted hen eller det vi troede var en god idé alligevel ikke var en god idé.

Af større praktiske udfordringer var vi lidt for optimistiske med hvor mange børn man kunne have med på en gang, så vi endte med hurtigt at dele børnene op i 2 forløb i stedet. Forløbene var dog stadig ens og måske man i takt med mere rutine kan have flere børn ad gangen med igen.

I den sammenhæng har vi fået en god føling med hvad der kræves rent praktisk når det gælder billedkunst. Det gælder materialer, tid til forberedelse, hvad tøj skal børnene have på og hvor længe kan de koncentrere sig inden der skal ske noget nyt.

Hvad skal der nu ske? Hvad er vi fortsat nysgerrige på?

Det skal integreres i vores pædagogiske hverdag, sådan at vi løbende kan lave små og store billedkunstprojekter. Og så skal vi undersøge hvordan billedkunst kan blandes med andre kunstneriske udtryksformer. Eksempelvis musik, som vi i første omgang skal arbejde videre med.