LEG, DANNELSE, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, DRAMA

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Grønlandsparken

Snudefortælling: Grønlandsparken (2022-2023)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?


Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?


Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?


Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?