LEG, DANNELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, BILLEDKUNST, TEGNING, MALERI

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Galaksen

Snudefortælling: Galaksen (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Vuggestue: Det har været godt, at de voksne må blande sig i processen, og at børnenes spor blev fulgt.

Børnehaven: Der har været en åben dialog omkring processen, og medarbejderne er blevet inddraget.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Vuggestue: De drøner hen til sandet når det står fremme, det udtrykker en glæde og lyst til at deltage. Der er blevet kigget på, hvad børnene er optaget af og ønsker at lave.

Børnehave: Børnene vil gerne deltage og er motiverede og interesserede i, hvad der skal ske.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Vuggestue: Børnene har været blandet fra flere teams, og det har gjort at relationerne især mellem de voksne og børnene er blevet styrket. Der er børn, som ikke tidligere har kontaktet Trine, som nu kommer hen og siger: Vi har LegeKunst sammen.

Børnehave: Børnene er med fra alle stuer, og styrket relationerne på tværs. De er alle fra samme årgang. Generelt har forældrene været gode til at bakke op om projektet.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Vuggestue: Personalet er blevet udfordret i forhold til maling og sand ud over det hele. At skulle være i det er beskidt og roder i processen. Det er svært, men de har set hvordan børnene vokser i at deltage.

Børnehave: Mere opmærksomhed på at det er let nok at lave små aktiviteter med fx farver eller sand.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Vuggestue: Det har været fint at arbejde med et fokus på processen, i stedet for at skulle producere noget som slut resultat.

Børnehave: Der har været fokus på læringsprocessen, og det har været spændende.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Bekræfter at det gode samarbejde er vigtigt, for at kunne skabe noget sammen.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Vuggestue: At præsentere materialer i stedet for produkter. Tidligere har vi sat materialer til rådighed, med et formål for øje. Nu skal der laves snemænd, med karton og fjer. Men hvad ville der ske, hvis man bare lagde karton og fjer på bordet. Hvordan ville børnene bruge det?

Børnehave: Bruge kunstdelen mere, finde ideer fra forskellige platforme fx Instagram eller Pinterest.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vuggestue: Gentagelser af de tidligere forløb, da børnene trives og udvikles rigtig godt med gentagelser. Måske indføre nye elementer til de tidligere afprøvede aktiviteter.

Børnehave: Gentagelser for at skabe tryghed i processen. Gentagne succeserne, det som virker, det som optager børnene.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Vuggestue/børnehaven: Opmærksomhed på processen, at indtænke det mere i hverdagen. Den voksnes rolle i det er mindre, så det er børnene som er med. En opmærksomhed på at den voksne skal turde at slippe kontrollen.

Vuggestue: En fordel at der er en kunstner, fordi det gør det bliver gennemført. Det har skabt refleksion omkring hvor højt skal aktiviteter prioriteres.