BILLEDKUNST, LEG, ÆSTETISKE PROCESSER, FORTÆLLING

REGION: Midtjylland
KOMMUNE: Viborg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Dalens Børnehuse

Snudefortælling: Dalens Børnehuse (2022)

I løbet af forløbet har pædagogerne arbejdet med det eksperimenterende i billedkunst og haft processen for øje ift. børnenes nysgerrighed, følge deres initiativer og nye metoder og materialer er afprøvet.

Vi har oplevet, at for at fange børnenes opmærksomhed i en alder af 2,5 – 3 år, er det også aktuelt i den kreative proces at arbejde sanseligt, og i de situationer det kan lade sig gøre, også få skabt en fortælling ind i processen, så det kreative bliver en leg med fantasi og historie og evt. levendegørelse. Børnene har været indlevende og husker disse historier, hvor gentagelser og oplevelsen skaber en fælleshed.

Vores erfaring i projektet er også, at det har givet godt til gruppen, at børnene er jævnaldrende. Vi delte vores gruppe op i to grupper og den ene gruppe har kunne kommunikere sammen og set hinanden. Samtidig har det været nogle gode timer, når børnene har lavet fælles tegninger, hvor de hver især skulle give deres bidrag uden at vente på tur og dermed fordybe sig på hver deres niveau.

Arbejdet fremadrettet er stadig at øve sig i det eksperimenterende værksted – at tænke proces frem for produkt. Vi har fået et indblik i, hvilke rammer dette kan udmøntes i og så vil vi udvide og gøre dette endnu mere til vores egen.