MUSIK, UDELIV, DANNELSE

Region: Syd
Kommune: Fredericia
By:
Fredericia
År: 2020
Kunstner:
Maja Blenner
Dagtilbud: Dagplejerne i legestuegruppe v. Børnehuset Bøgeskov

Dagplejepædagog Connie Laila Jeppsen:

Legekunstprojektet med blæsekunst har blandt andet vist følgende viden og læring…

 • At motivere børnene ved at igangsætte aktiviteten/sangen frem for at tælle ind, hvorpå børnene motiveres til at deltage.
 • At dagplejerne har lært sig sange gennem forløbet, er blevet nysgerrig og efterspørg nye sange og ikke mindst eksperimentere med nye tiltag som instrumenter, rytme. Der er kommet en anden opmærksomhed på musik og samvær.
 • At ledelse af forløbet, refleksion over og ansvar for ændringer i forløbet er overtaget fra kunstner.
 • At give plads til initiativer – at alle kan tage ledelse og gå forrest uanset om det er børn, dagplejer eller kunstner, der viser vejen.
 • At sangene tages med i hverdagen og bliver til en kultur – en måde at være sammen på, hvor glæde og samspil ses. Fx spilles en sang fra LegeKunst, så begynder børnene selv at synge/lege eller børnene ude for LegeKunstfinder en pind sætter den op til munden og laver lyde.
 • Et mod til at eksperimentere med instrumenter og rytme sammen med børnene, hvor børnene selv forsætter med at spille på instrumenterne.
 • At gentagelser giver genkendelighed – skaber tryghed og viden om, hvad der sker i den enkelte sang. Fx har børnene fået mod til at foreslå, hvor rasleægget skal gemmes og når sangen er slut, at tage et initiativ til en af de næste sange.
 • At struktur/rammer og børns alder/trivsel/nye børn indvirker på, hvordan LegeKunstkan formidles og modtages af børnene fx at være udendørs kræver mere for at motivere, at børn trækker sig væk fra aktiviteten og komme tilbage til aktiviteten igen kort efter eller om gejsten kan bevares.

Forløbet med Legekunst har understøttet læreplanerne på flere planer end vist herunder..

Læringsmiljøet er foregået i et trygt og genkendeligt miljø for alle ved at foregå i legestueteamet. Der er evalueret på og forandret på rammerne/rum, form og materiale/legetøj undervejs i forløbet for bl.a. at sikre læring og fokus på børneperspektivet.

Børnefællesskaber er understøttet og forstærket i hele rammen om at det er det kendte team. Ydermere ses et børnesyn med fokus på dannelse og børneperspektiv. Det har været tydelig, at både samhørighed – at være betydningsfuld i en gruppe og værdighed for det enkelte barn er inddraget, når børn knyttes sammen. fx bliver børnene gjort opmærksom på børn gennem sanglegene: at Mille flyver ud på skift til børnene eller at et barn får en ny position i gruppen, ved at ens forslag eller nye ide bliver til afprøvet.

At være et barn i udsat position har forløbet givet plads til ved at programmet har været varieret i tempo, aktiviteter, stemning, børnesyn – at det er okay at trække sig og komme igen m.m.

Refleksion over forløbene med og uden kunstner bidrager med ønske om at fokuser på…

 • At udvide LegeKunstmed forskellige materialer og science, at bruge rammen til at igangsætte nye forløb med andre temaer som understøtter læreplanerne.
 • At sætte fokus på tiltag for de mindste børn – henvist til erfaringen om, at rasleæg/sæbebobler fanger dem.
 • At skifte ud undervejs for at holde motivationen og udvide læringen og samspillet.
 • At kontakte kunstner med henblik på sparring og opnå nye ideer/materiale
 • At anvende teams til videndeling (erfaringer, ideer, materialer) i teamet og med øvrige teams.
 • At invitere forældre ind i, hvad LegeKunster og hvilke materialer/sange, der anvendes fx sende link/billeder. Forsætte med at lægge på facebook.