MUSIK, LEG, DANNELSE, FÆLLESSKAB, KULTUR

REGION: Midtjylland
KOMMUNE: Viborg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Dagplejen i Løvel

Snudefortælling: Dagplejen i Løvel (2022)

LegeKunst forløbet har været meget inspirerende og lærerigt. Forløbene med kunstner Anne Mette har givet nye helt konkrete sang/aktiviteter, som gennem Anne Mettes proces (Synge sangene igennem sammen og efterfølgende filme Anne Mette synge med børnene, således at både melodi og fagter kan genses + udlevering af trykte tekster) har været mulige at få gjort brugbare i egen praksis. Ligeledes har forløbene givet inspiration til nye måder at bruge sang og musik.

– Koblingen mellem fortælling/leg og sange. Musikken inddrages naturligt i alt.

– I uderummet. Spille på det som findes ude (træer, legeredskaber, jernrør…)

Forløbet har givet:

– Et generelt øvet fokus på sang og musik. Det tænkes naturligt ind i flere sammenhænge. Mere mod på at turde springe ud i det, uden at kunne en hel sangtekst. Synge om det der opleves og bare digte noget selv.

– Ny tilgang til at arbejde med det enkelte barn og barnets sociale relationer.

– Øget opmærksomhed på børnenes perspektiver – synger en sang til hvis børnene ønsker det. Børnene får lov at gå til og fra aktiviteterne, hvilket skaber en positiv stemning omkring det hele og det viser sig, at de altid vender tilbage igen.

– Et boost til arbejde med ”Kultur, æstetik og fællesskab” og det at bruge dette, som ramme for arbejdet med ”Alsidig, personlig udvikling” og ”Social udvikling”

Børnene har taget de nye sange og aktiviteter til sig. De begynder selv at synge sangene og efterspørger musikken/aktiviteterne. Flere børn har rykket sig sprogligt.

Børnene er blevet rigtig gode til at vente på tur og sende rekvisitterne videre, således at alle får lov at prøve. Stor opmærksomhed på hinanden – dette bla. gennem navnesangene.

Det har været en fornøjelse at arbejde med LegeKunst. Alle både voksne og børn har været meget optaget af forløbet og udvist stor begejstring. Aktionslæringen har betydet, at det er blevet håndgribeligt og praksisnært. Dermed er processen med at indarbejde mere sang og musik som naturlig del af praksis allerede godt på vej.

LegeKunst i dagplejen er både tænkt ind, i den kontekst der er hjemme hos den enkelte dagplejer og i den fælles legestue en gang om ugen i salen. Der er givet inspiration fra kunstner Anne Mette i begge sammenhænge, men aktionslæringen har fundet sted i legestuen. Dette har været et godt forum for i fællesskab at arbejdet med implementeringen af LegeKunst. De fleste af de børn, som går i dagplejen lige nu er mellem 1,7 og 3 år. Gennem det næste ½ år skal mange i børnehave, og der kommer nye små børn. Vi er nu nysgerrige på hvordan LegeKunsten finder sig plads hjemme hos de enkelte dagplejere og hvordan LegeKunsten kan praktiseres med den yngre børnegruppe.