TEATER, DRAMA, FORTÆLLING, ÆSTETISKE PROCESSER, LEG, DANNELSE

REGION: Nord
KOMMUNE: Frederikshavn
FORLØBSÅR: 2023
DAGTILBUD: Dagplejen, dagtilbudsområde syd

Snudefortælling: Dagplejen, dagtilbudsområde syd (2023)

Snudefortælling

I forhold til målet, med hvad bliver børnene optaget af, har dagplejerne formået at lave et rum til børn med forskellige alder, alle kunne blive inspireret i.

Oplevelser med en positiv udvikling, selv for de lidt mere sensitive børn, dagplejerne formåede at følge børnenes reaktioner og deres faste form med forudsigelig opstart og slutning satte en god ramme, og denne gentagelse gjorde at selv de forsigtige blev mere aktive.

Det forandrende i midten med stor sanselig og øvelse i dialog uden ord var i spil i begge grupper.

Vi har set en stor udvikling hos nogle af børnene fra ikke at ville/kunne deltage til at være nysgerrige.

Fra den mere faste historie hvor guldlok og bjørnene sengene var vigtigt for børnene. Har dagplejerne formået at skabe et rum, med meget sanselighed og ikke fortælling i fast form. Dette var mest udfordrende for de ældste som gerne ville mere sprogligt, her var dagplejernes ihærdighed med at skabe et magisk sanseligt univers, opleves som Lars (kunstneren) sagde ” et ligeværdigt fælles tredje når vi tier stille”.

De 2 grupper havde forskellige temaer, og foruden rekvisitter brugte de matchene musik, kufferten startede med at være centralt punkt, dette blev skiftet ud, hvor både strandskaller,vand,sand, orm krabber og plastikposer som vand, og faldskærm med dyr som tema hvor halm, korn, kogler både gav oplevelser, bevægelse og sansning.

Den ene gruppe var udfordret af et meget stort spænd i alder, de knap 3 årige havde brug for de kunne være aktive hvor det blev udfordret i ikke at bruge sproget, mens de mindste blev optaget af sanserne, både fra hurtigt med, til optaget på afstand, og mere aktiv senere med sang og rytme og musik. Da faldskærmen kom i spil, samlede det dem alle.

Den anden gruppe var der en oplevelse af nysgerrighed, sansning. Alle ville mærke, lugte og her gennemførte de uden det verbale sprog.

Hvad gav det børnene at sproget ikke var der, vi oplevede der skete noget med kropssproget, et eksempel ved frokost; en pige sad og løftede øjenbryn, dette smittede, så alle børn og voksne sad og brugte øjenbryn og latterne omkring bordet smittede.

Ved kick off havde dagplejerne haft en oplevelse af det skulle bygges op på en historie, De formåede at handle ud fra deres intuition, og sprang ud i at afprøve ja selv da deres støtte Lars ikke kom en gang sprang de ud i det.

De har alle afprøvet egne grænser, specielt med at sætte fri og ikke bruge det verbale sprog oplevede de som grænseoverskridende at bruge lyde .. men de hoppede ud i det med masser af gå på mod, som Lars sagde at det de havde lavet, var verdensklasse.

De formåede at skabe rammer og sætte fri skabe en god stemning være nysgerrige sammen med børnene, alle var enige om det havde været lærerigt og dette ville de forsat arbejde med.

En vigtig læring er væren – legen – fantasien og det vi gør det sammen, en oplevelse til både børnefælleskabet og voksenfælleskabet og ikke mindst fællesskabet børn og voksne imellem.

klik på billedet for at se i større udgave