LEG, DANNELSE, FÆLLESSKAB, ÆSTETISKE PROCESSER

REGION: Nord
KOMMUNE: Jammerbugt – LegeKunstGødning
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Dagpleje – Legestuegruppen Kaas

Snudefortælling: Dagpleje – Legestuegruppen Kaas (2022)

Snudefortælling d.1 dec.

I forhold til, hvilke materialer børnene bliver præsenteret for, er der stor forskel.

Fx har vi haft flere ting som papkasser og aviser – der var børnene mere fri for ideer. Vi har også oplevet børnene i, hvad de har af ideer, når de bliver præsenteret for tæpper og klude, og hvor vi voksne sad og ventede på børnenes reaktioner. De var lidt stille til vi voksne bød ind. Kludene kunne børnene bedre håndtere end tæpperne – måske grundet størrelsen.

Nogle børn stod på sidelinjen nogle gange, men kom med efter nogle gange, da de følte sig trygge i gentagende materialer fra gang til gang. Vi voksne lærte også af børnene, hvor vi havde en ide men børnene havde en anden ide, og dem kunne vi ikke altid se. Vi dagplejere synes det har været lærerigt og sjovt at lære LegeKunst, og at det ikke altid skal være styret og planlagt – og med andre ting end købt legetøj.

I forhold til forventninger til børnetallet: Vores pædagog havde en forventning om, at vi skulle være så mange børn og voksne. Men vi dagplejere mødte legekunsten med de børn, vi var, og det har været så fint med både mange og få børn – så er der plads til alle. Bjarke synes heller ikke, det har været noget problem med antallet at børn. Os dagplejere synes, at vores oplevelse af LegeKunstere har været fantastisk og har lært os en masse med fri og uplanlagte lege og nye ideer. Vi har også lært, at vi dagplejere skal prøve/lære at trække os og se, hvor børnene er.

Kommunale dagplejere – Jammerbugt