MUSIK, LEG, SAMSKABELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, FORTÆLLING, BEVÆGELSE

Region: Syd
Kommune: Fredericia
By:
Fredericia
År: 2020
Kunstner:
Benedikte Andersen & Natasja Dini
Dagtilbud: Daginstitutionen Korskærparken

Daginstitutionsleder Susanne Ørum:
”Musik i børnehaven” med en lille gruppe børn. En KRAP procesmodel er brugt som fælles aftale omkring processen.
Der har været to forskellige kunstnere, Benedicte og derefter Natasja som afløste. Natasja hjalp os med at finde den vej til kunstarten, som den kom bedst i spil for vores børn. Nu rykker det! Børnene udvikler mere mod og tør være fremme. Flere generte børn, som nu kan finde på at overtage, hvilket er helt fantastisk. Nogle er sprogfattige, men med kropssproget viser de, at de gerne vil deltage. Det integreres mere i huset, hvor der bl.a. er fredagssamling. Der har nogle gange været nye børn med – så fik de lidt ekstra. Der tænkes i, hvordan de andre personalegrupper kommer med. Børnene var ikke parate til en sangkuffert i starten, men det er de nu. Især når Andrea, tørklæder og rasleæg kommer frem, så er der magiske øjeblikke. Børnene finder selv på, hvad man kan lege med tørklæderne: Sommerfugle, en brud, supermand mv. De synes det er sjovt, når Andrea napper i deres fingre. Legene tager også en anden drejning på børnenes initiativ. F.eks. Jorden er giftig eller hulla hop leg.

Fantastiske redskaber fra Natasja: F.eks. mange gentagelser. Det er en gave og pædagogerne glæder sig til at dele det med de andre kollegaer. Børnene tager det med sig i andre situationer og udtrykker sig mere verbalt. Det er positivt at se, at det rykker. De voksne tør være nogle gode rollemodeller. Og når de er aktivt deltagende, så følger børnene med. Tanken var først at få opfyldt lærerplanstemaet kultur og æstetik. Men vi er kommet igennem stort set alle lærerplanstemaerne. Det er mega fedt, at vi kan komme omkring så meget via én aktivitet. Pædagogerne fortsætter med nogle nye børn frem til sommerferien. De vil også lave en inspirations-session til et personalemøde. Vi vil gerne have det integreret i hele huset. Det vil også være godt, at komme på besøg i andre institutioner med det.

Helle var med som deltagende observatør. Der var mange fine refleksioner af hver session. Mange magiske øjeblikke, så det er vildt interessant. Ting kan noget og kufferter kan en hel masse. Tørklæderne, Andrea – de ting, der knytter sig fortællinger til. Det skaber sammenhæng. Også sammen med rytmerne. Det tilsammen, har udviklet sig helt enormt i Korskærparken. Fra nogle børn, som næsten ingenting ville, til nogle børn, som nu vil det hele. Pædagogerne har været gode til at gribe Natasjas ting – hun sætter krop på. Det kræver også Legemod, når kroppen udtrykker sig – så udtrykker de sig også mere verbalt. Stor betydning med gentagelser og små variationer indimellem, at følge børnenes spor. Og når de voksne tør, så er børnene med.

Klik på billedet for at se i større format