MUSIK, LEG, FÆLLESSKAB, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, UDELIV

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2020
DAGTILBUD: Bullerbo

Snudefortælling: Bullerbo (2020)

Kort om projektet

I forbindelse med et nybyggeri på naboejendommen, har Bullerbo afgivet en stor del af den gamle legeplads, og den tilbageværende del af legepladsen fremstår nu.

Hvad kan gøres ved det? Kan der laves en helt ny version af legepladsen, hvor der er forskellige legezoner, der indbyder til at børnene kan lege og lade sig inspirere til at finde på egne idéer.

Kan udviklingen ske i samarbejde med børnene, og kan pædagogerne styrke deres evner til at udvikle, og samtidig inddrage børnene i dette?

Forløbet blev kørt som en idégenereringsrække, hvor forskelligt idéer blevet prøvet af sammen med børnene, samt 3 forskellige kunstnere.

Det hele blev bygget om en historie om Fætter Mikkel og hans skrotplads. Fætter Mikkel skulle hver gang mødes med børnene for at lave noget sammen med dem. Han meldte dog hele tiden afbud og så var det op til børnene at finde ud af hvad vi så kunne lave med de ting Fætter Mikkel havde sendt i forvejen.

Det førte til en masse leg med skrot og musik, herunder bygningen af en musikvæg.

Hvordan er det gået i forhold til den overordnede undren?

Det har været spændende at være med i projektet, det har både givet os nogle idéer til hvordan vi kan gøre noget ved vores legeplads, og det har styrket os i at kunne lave den slags processer i samarbejde med børn.

Og ikke mindst har det åbnet et emne op, som ikke var i hoved fokus i projektet, nemlig det at arbejde pædagogisk med musik. Dette forstået på den måde, at det nok var en del af projektet, men dog kun var én blandt mange idéer vi gerne ville prøve.

Dette er måske i virkeligheden meget godt, fordi det betyder at vi ikke alene fik udviklet noget i forhold til vores legeplads, men fik åbnet op for yderligt et område hvor det kunstneriske kan gøre noget for os. Her tænker vi på mulighederne i musik.

Hvad skal der nu ske? Hvad er vi fortsat nysgerrige på?

Generelt har det været spændende at afprøve, og vi skal på et tidspunkt i gang med at gøre noget ved vores legeplads. Bl.a. ud fra de idéer vi har udviklet i forløbet. Dette er endnu ikke planlagt mere præcist.

Men ellers skete der det, at vi blev meget begejstret for at arbejde med musik sammen med vores børn.

Så det ønsker vi for alvor at dykke ned i og har i den sammenhæng fået lov at køre flere Legekunstforløb med særlig fokus på musik, sammen med Connie Pilegaard.

Dette vil vi gerne brede ud til hele daginstitutionen, og vi skal derfor køre to nye hold.